Miljonrörel$en

Så får partierna pengar till valet

NYHETER

Slaget om väljarna kostar pengar. I jakten är alla medel tillåtna.

En miljardär kan ge miljoner till "sitt" parti utan att hans namn blir offentligt.

Foto: URBAN ANDERSSON
70 miljoner Socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen drar in 70 miljoner per mandatperiod från medlemmarna i LO-facken.

Tiggarbrev, stödannonser, facklig sponsring. Kreativiteten har inga gränser i partiernas jakt på pengar.

Moderaterna har särskilda insamlingsklubbar, exempelvis Sällskapet Tornet. Ett par gånger om året får medlemmarna träffa partiledningen. Har man tur kommer självaste Lundgren.

- Vi tar gärna emot bidrag från privatpersoner. Man måste ge minst 100 kronor i månaden, säger partisekreterare Johnny Magnusson.

Stödannonser

Industrimannen Bo Berggren, 66, stark man i Wallenbergsfären, skänker pengar regelbundet. Hur mycket vill han inte avslöja:

- Den moderata politiken ligger närmast min uppfattning och därför vill jag stödja den med ett bidrag då och då. Att föra ut sitt budskap kostar pengar.

I förra valet tiggde Carl Bildt av företagen. I utbyte lovade han att verka för bättre företagsklimat. Ett sätt var att annonsera i partiets tidningar, exempelvis Medborgaren.

Annonserna förmedlas av det helägda Arvid Lindman AB, döpt efter en legendarisk högerledare. Överskottet går tillbaka in i organisationen.

- Men pengarna går inte in till vår centrala budget utan till partiförbunden, säger Johnny Magnusson.

Större under valår

Aftonbladet har granskat bolagets årsredovisningar sedan valåret 1994. Mönstret är tydligt. Vid valen mer än fördubblas annonsintäkterna.

- Intresset är större under ett valår. Företag vill synas i politiska sammanhang och fler människor läser dem, säger vd Hans Birger Ekström.

Även centern kan tacka tidningsbranschen. Partiet får årligen omkring tolv miljoner i utdelning från helägda Centertidningar AB.

Mer omdebatterad är alliansen mellan socialdemokraterna och LO-facken. Varje LO-medlem bidrar, vare sig han vill eller ej, via medlemsavgiften med nio kronor per år till partiet. Totalt 70 miljoner per mandatperiod. Huvuddelen går till valrörelsen.

Utöver partianslaget annonserar LO tillsammans med socialdemokraterna. Fakturan delas. Men LO har även en egen valbudget på tio miljoner. Det kostade vårens kampanj "Jag är stolt men inte nöjd".

- Vi har olika produktioner men ett gemensamt mål, säger Thomas Rudin, LO:s informationschef.

Dessutom arbetar LO-personal gratis för socialdemokraterna under valet. Några större bidrag från privatpersoner får partiet däremot inte.

- Det ger inte jättebelopp, säger partisekreterare Lars Stjernkvist.

Det har dock hänt att hängivna medlemmar låtit partiet ärva deras förmögenhet.

Svårt för småpartierna

En verklig kassako är de prenumererade A-lotterierna. 2001 drog de in 100 miljoner kronor till partiet och ungdomsförbundet SSU.

De små partierna har det inte lika lätt. Kristdemokraterna har tidigare lånat av medlemmarna och skickar inbetalningskort med medlemsposten. Många givare finns i kyrkliga samfund.

Folkpartiet fick tidigare rabatt på annonser i liberala tidningar. I dag får företag inte ge partiet mer än 10 000 kronor om året.

Vänsterpartiet gick under hela 90-talet med underskott. I fjol vände trenden. Men ekonomin är långt ifrån god, partiet räknar med att valet ger en förlust på 3,4 miljoner. Man undviker större bidrag från enskilda.

Aftonbladet kartlägger:

Anette Holmqvist

ARTIKELN HANDLAR OM