Osäkerhet råder i Stenbeck-imperiet

Oklart hur imperiet påverkas efter avslöjandet

NYHETER

Innan bouppteckningarna efter Jan Stenbeck är färdiga, kan år ha förflutit. Då de är klara har hans okände son rätt att få ta ut sitt arv. Ett arv som enligt svensk lag inte kan testamenteras bort. Barnet har rätt till sin laglott.

Hur det kommer att påverka företagen i Stenbecksfären är oklart.

Det är möjligt att imperiet kan komma att styckas upp och säljas av, för att få fram kontanta medel. Det är idag ingen som vet hur uppgifterna om den nye Stenbeck-arvingen kan påverka Stenbecksfären.

- Som det är nu vet man ingenting. En stor del av ägandet ligger i en stiftelse som lever sitt eget liv och påverkas inte av ett dödsfall. Den kan dock ha förmånstagare, säger Björn Wilke som är telekomanalytiker och börsskribent på Dagens Industri.

Stor del av ägandet i stiftelse

Hittills har Stenbeck-aktierna inte påverkats nämnvärt av tisdagens tidningsuppgifter om Stenbecks okände son. Det är något som inte förvånar Björn Wilke:

- Det är egentligen inte förvånande. Det här påverkar inte företagen utan berör ägandet. Det finns redan tidigare så många oklarheter – de krångliga företagskonstruktionerna och osäkerheten kring arvingarnas vilja. Om det uppstår ytterligare en komplikation så gör det nog ingen skillnad. Osäkerheten har redan avspeglats på börsen.

Egendom över hela världen

Enligt svensk lag har man tre månader på sig att färdigställda bouppteckningen över ett internationellt dödsbo men i Stenbecks fall kommer det att ta längre tid. Bouppteckningen ska nämligen innehålla förteckningar över den avlidnes samtliga tillgångar.

Stenbeck-sfären är utspridd över en stor del av världen och det är svårt att få överblick på den totala egendomen. Bland annat kommer bouppteckningar att göras i Sverige, USA, Lichtenstein och Luxemburg.

Läs också:

TIDIGARE ARTIKLAR:

Susanna Vidlund