Stenbeck ägde företag, aktier och hus för miljarder

NYHETER

Aktier, båtar och hus värda många miljarder.

Det är vad Jan Stenbecks arvtagare ska dela på.

Exakt hur stora belopp det rör sig om är fortfarande oklart.

Foto: PONTUS HÖÖK
Mayville Farm, det exklusiva huset på Long Island norr om New York där Stenbeck bodde fram till 1999 står skrivet på hustrun Merrill McLeod.

Men enbart finansmannens svenska aktier var värda 1,9 miljarder kronor när han avled.

Stenbecks svenska aktier ligger i bolaget Emesco AB, som i sin tur ägs av en stiftelse i Liechtenstein.

Men arvtagarna måste ändå betala arvsskatt i Sverige på de svenska aktierna. Anledningen är att Jan Stenbeck vid sin död fortfarande var svensk medborgare. Därmed riskerar de att en halv miljard kronor går bort i skatt.

Ett 100-tal företag

I Sverige har familjen Stenbeck också två bostadsrätter på exklusiva Villagatan på Östermalm i Stockholm, i huset där Jan Stenbeck växte upp.

Jan Stenbeck ägde dessutom fastigheter och aktier i ett 100-tal företag som han drev i USA. Det är fortfarande outrett hur stora de amerikanska aktietillgångarna är.

Men enbart försäljningen av en mindre andel aktier i Stenbecks eget amerikanska bolag Miltope – som utvecklar datorer till USA:s försvar – gav finansmannen en inkomst på tio miljoner kronor 1993.

Ekonomin gås igenom

Under 1991 hade han amerikanska kapitalinkomster på cirka 100 miljoner kronor, enligt en utredning som den amerikanska skattemyndigheten genomförde.

Mer exakt information om Jan Stenbecks privata ekonomi finns förmodligen i den genomgång av finansmannens tillgångar som pågår i samband med hans skilsmässa från hustrun Merrill Stenbeck.

– Det är troligt att detaljerade uppgifter om tillgångarna ingår i skilsmässodokumenten, uppger den finansiella undersökningsfirman Robert Grieves International Inc.

Huset skrivet på frun

Den 12 september ska domstolsförhandlingar genomföras i skilsmässomålet, som inleddes när Jan Stenbeck ansökte om skilsmässa 1999.

Familjen Stenbecks magnifika hus på Long Island, Mayville Farm, har åtminstone fram till för några år sedan stått skrivet på Merrill Stenbeck.

Förutom den stora kappseglingsbåt uppkallad efter dottern Cristina som Stenbeck sjösatte i Americas Cup, ägde Jan Stenbeck också en motorbåt som han döpt efter den yngre dottern Sophie, enligt Robert Grieves International Inc.

Läs också:

TIDIGARE ARTIKLAR:

Joachim Kerpner