Änkan ärver – inget

NYHETER

Merril MacLeod har ingen rätt till Jan Stenbecks arv trots att de fortfarande är lagligt gifta.

Striden om äktenskapsförordet gör att de svenska arvslagarna sätts ur spel.

- Hon har ingen arvsrätt, säger advokat Ulf Bergquist.

Foto: PONTUS HÖÖK
LOTTLÖS Jan Stenbecks änka, Merril MacLeod som bor här på Mayville farm på Long Island utanför New York, har ingen rätt till arvet.

Merrill MacLeod var Jan Stenbecks hustru i ett kvarts sekel.

För tre år sedan ansökte Stenbeck om skilsmässa vid domstolen i Nassau County i New York.

Men Merrill MacLeod bestred skilsmässoansökan. Hon ansåg att det äktenskapsförord paret undertecknade när de gifte sig 1976 var ogiltigt.

Lagligt gifta

Rent lagligt var paret därmed gifta när Jan Hugo Stenbeck gick bort.

Och enligt svenska arvslagar har en hustru alltid rätt till hela arvet.

Men det finns ett undantag - om en skilsmässa pågår sätts hela lagbokens kapitel om makars arvsrätt ur spel.

"Detta kapitel gäller ej , om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död", står det i ärvdabalkens tredje kapitel, tionde paragrafen.

- Hon får ingenting i arvet eftersom en hustru inte har arvsrätt under en pågående skilsmässa, säger Ulf Bergquist, specialist på internationell arvsrätt, till Aftonbladet.

Testamente enda chansen

Det enda som ger Merrill MacLeod laglig rätt till en del av Stenbecks miljardarv är om hon finns med i testamentet.

Hann aldrig träffas

- Men att hon skulle göra det är ju inte särskilt troligt eftersom de låg i skilsmässa, säger Ulf Bergquist.

Jan Stenbeck skulle ha träffat Merril MacLeod inför domstol den 12 september för att diskutera hennes skilsmässokrav. Nu hann de aldrig göra det.

Väljer hon att fortsätta sin strid om äktenskapsförordet är det de egna barnen som sitter vid motståndarens bord. Dessutom Jan Stenbecks femårige son utom äktenskapet.

- Risken för en strid är alltid större när det finns ett särkullsbarn, säger Ulf Bergquist.

Elisabeth Lindham