”Nye arvingen ändrar inget”

Inviks ordförande tror inte att Stenbecks 5-årige son har någon betydelse för företagen

Foto: MARIA HOLMÉN
bolagens nye strateg "För företagen spelar det ingen roll om det finns tre, fyra eller fem arvingar", säger Johan Björkman, Stenbecksbolagens nye strateg. Finansmannen Johan Björkman var under många år nära vän och förtrogen affärskollega till Jan Stenbeck. Förutom nybliven ordförande i Invik är han ordförande i Tredje AP-fonden, Skanditek, Nordstjernan och Ljungberggruppen. Han säger att Stenbecks femårige son kan i sämsta fall få 10 procent av tillgångarna, i bästa fall 20.
NYHETER

Nyheten om Jan Stenbecks nye arvinge påverkade inte aktiemarknadens förtroende för Stenbecksbolagen.

Inte heller sonens begäran om ett snabbt arvsskifte.

- Att det finns fem i stället för fyra arvingar betyder ju inte något för företagen, säger Johan Björkman, ordförande i Stenbecksbolaget Invik.

Jan Stenbeck hade oinskränkt makt i de företag han grundat och byggt upp. Genom sina egna röststarka A-aktier men framför allt genom stiftelser där aktier från de olika bolagen placerats hade han mer än 50 procent av rösterna.

Kursen sjönk inte

Jan Stenbecks död ledde först till att aktiekurserna för hans bolag sjönk. Därefter har marknaden återfått förtroendet.

Och kurserna påverkades inte heller i går.

En viktig roll i Jan Stenbecks företagsbygge har förvaltningsbolaget Invik. Genom sitt innehav av värdepapper i de andra bolagen fungerar Invik som ett maktbolag i Stenbecksfären. I Invik löper allt samman.

I torsdags blev Jan Stenbecks dotter Cristina Stenbeck ordinarie ledamot i Inviks styrelse där hon tidigare varit suppleant. Hon tog då över en ordinarie styrelseplats som blivit tom efter hennes far.

Erfaren ny ordförande

Samtidigt fick den erfarne finansmannen Johan Björkman, som suttit i styrelsen sedan 1998 och var en av Jan Stenbecks förtrogna, ta över ordförandeklubban.

Vad betyder den nye arvingen för företagen?

- Det har ingen betydelse alls. För bolagen spelar det ingen som helst roll om det finns tre, fyra eller fem arvingar, säger Johan Björkman.

Hur många röster hade Jan Stenbeck i Invik?

- Han röstade för mer än 50 procent. Men en stor del av aktierna som gav honom röster ligger i stiftelser och dem kommer ingen av arvingarna åt.

Hur stort aktieinnehav kommer den nye arvingen att få?

Kan få en femtedel

- Det kommer inte att stå klart förrän bouppteckningen är färdig och man kan utgå från att den tar lång tid. Advokater älskar dessutom att göra saker ännu mer komplicerade. Men vad jag vet får bröstarvingar i sämsta fall 10 procent av tillgångarna och i bästa fall blir det 20 procent.

Kommer företagen att påverkas ekonomiskt när arvet ska lösas ut?

- I den mån det är aktier den här unge mannen ärver så finns det ju en marknad som visar dess värde. Om han inte vill äga aktierna så säljer han dem helt enkelt på börsen.

Kan han få inflytande i företagen?

- Behåller han aktierna kan han naturligtvis utnyttja sitt inflytande och gå och rösta på bolagsstämman, det är självklart. Då är han en aktieägare av många med en tiondel eller en femtedel av de aktier som Jan en gång hade.

"Skulle förvåna mig"

Tror du inte detta påverkar marknadens förtroende?

- Nej, det skulle förvåna mig kolossalt.

Visste du att Jan Stenbeck hade en son utom äktenskapet?

- Det kommentarer jag inte, det är en ren privatsak som jag inte vill lägga mig i.

Thomas Gustafsson