Ingen läsk i Los Angeles skolor

NYHETER

LOS ANGELES

Skolstyrelsen i Los Angeles väntades på tisdagen förbjuda försäljning av läskedrycker i stadens skolor.

Det finns 677 skolor med sammanlagt 748 000 elever i Los Angeles. Varje skola har kontrakt med en läsktillverkare som får exklusiv rätt att sälja läsk på skolans område. De kommunala skolorna, som får mycket begränsade offentliga anslag, har stort behov av dessa pengar, i regel runt 50 000 dollar för en treårsperiod för själva kontraktet, därtill 5 000 dollar i månaden i provision på försäljningen.

Men nu anser allt fler att läsken kostar mer än den smakar.

En studie från det amerikanska jordbruksdepartementet visade vid mitten av 1990-talet att landets tonåringar får i sig elva procent av sitt kaloriintag från läsk. Andra undersökningar visar att 13 procent av de amerikanska barnen är allvarligt överviktiga.

En studie genomförd förra året vid Children's Hospital i Boston visade att en enda sötad läskedryck extra per dag betyder 60 procents ökad risk att bli gravt överviktig.

En majoritet av ledamöterna av Los Angeles skolstyrelse har ställt sig bakom läskförbudet, som träder i kraft i januari 2004. Mineralvatten, mjölk, drycker med minst 50 procent ren fruktsaft och sportdrycker med mindre än 42 gram socker per flaska får säljas i skolorna i fortsättningen också.

Tidigare har bara skoldistriktet i Oakland drivit igenom ett likadant läskförbud, men experter räknar med att exemplet Los Angeles kommer att påverka hela USA.

TT-DPA