De vill få in verklig feminism i politiken

Fackförbund kräver en jämställdhetsminister – på heltid

NYHETER

Att fler partier är feministiska märks knappast i deras valmanifest.

– Det har kommit fram mer i debatten än man kan läsa i manifesten, säger Liisa Ödén Vento, förhandlingschef på HTF.

I dag presenterar de tre fackförbunden HTF, ST och SKTF sin granskning av partiernas valmanifest ur ett kvinnligt perspektiv vid en Valkvinnofest i Stockholm.

Utredningen visar att det ännu finns mycket kvar att göra. På ”Valkvinnofesten” kommer en rad krav att resas:

att vi får en jämställdhetsminister på heltid.

att rätten att undanta två anställda från turordningsregeln vid uppsägningar slopas. Detta eftersom föräldralediga mammor är särskilt drabbade av förändringen.

och att det företag som säger upp en föräldraledig inte får räkna av den föräldraledigas uppsägningstid förrän han/hon är tillbaka i jobbet. I dag bekostar ofta föräldraledigheten uppsägningstiden.

– Jämställdhet handlar inte bara om lön. I slutändan är det naturligtvis lönen men det behövs väldigt många åtgärder på vägen dit.

Anette Holmqvist

ARTIKELN HANDLAR OM