Nu ska barnen få säkrare skolvägar

NYHETER

Fadderpoliser, cykelvägar för unga och alkolås.

Så ska barnen i Stockholm få en säkrare väg till skolan.

Gatu- och fastighetsborgarrådet Sten Nordin (m) presenterar en ny stor trafiksäkerhets-

satsning som vänder sig till skolbarnen, kallad ”Säker skolväg”. Projektet ska drivas i samarbete med med skolorna, föräldrar, polisen och NTF.

Även om det luktar en hel del valfläsk finns en mängd spännande förslag i tiopunktersprogrammet.

Fadderpoliser

Förutom att bygga om gatorna utanför skolor och dagis, sätta upp blinkande 30-skyltar och öka övervakningen vill Sten Nordin få till stånd ett fadderstystem där varje skola har sina ”fadderpoliser” som hjälper till i trafik- säkerhetsarbetet.

Staden bör också i sina upphandlingar kräva så kallade alkolås i skolbussarna som gör att fordonet inte går att starta om föraren är påverkad.

Bättre cykelbanor

Hittills har cykelbanorna byggts ut på de vuxnas villkor. Sten Nordin vill nu att de ungas cykelvägar till och från skolan, fritidshemmet och idrottsplatsen prioriteras.

Eskort

Han vill också med hjälp av farmor och farfar och andra pensionärer införa ”gående skolbussar”. Det vill säga att någon vuxen följer barnen till skolan, och sedan även hämtar dem.

Sven-Anders Eriksson