Unga väljare röstar trendigt

De äldre är oändligt lojala

NYHETER

MALMÖ.Otrogen, trendkänslig och sent ute - sådan är förstagångsväljaren.

  TT har studerat väljarens ålderstrappa, där vi i andra änden hittar de riktigt gamla. I många fall bryter de på ålderns höst den djupt inrotade vanan att gå och rösta.

Partisympatier, valdeltagande och röstvanor - allt skiftar kraftigt mellan väljarkårens olika åldersgrupper.

  De som brukar väcka mest intresse hos valanalytiker är förstagångsväljarna. De är trendigast och speglar allra tydligast vartåt det blåser.

  Så har det varit de senaste 40 åren, konstaterar Henrik Oscarsson, statsvetare vid Göteborg universitet. Han påminner om valet 1976, centerns glansdagar. Då lade hela 36 procent av förstagångsväljarna sin röst på Thorbjörn Fälldin.

Medvind för s

  Genom att studera de yngsta väljarna, 18-21 år, kan Henrik Oscarsson slå fast att det just nu är medvind för socialdemokraterna och motvind för moderaterna.

  I november 1999 sade en tredjedel av de förstagångsväljare som hade några partisympatier att moderaterna var bäst. Raset i ungdomsgruppen har för moderaterna lett till att de i maj 2002 bara hade stöd av var femte förstagångsväljare. Under samma tidsperiod gick socialdemokraterna fram från 28 till 37 procent bland ungdomsväljarna.

  De unga är också svårflörtade. I valet 1998 masade sig bara sju av tio från den yngsta väljargruppen till valurnorna.

  Med stigande ålder ökar intresset för att rösta. I gruppen 30-50 år röstar åtta av tio. Störst engagemang finns bland 61-70-åringarna, som kan skryta med ett 90-procentigt deltagande.

  Sedan dalar det. Bara 83 procent av 71-80-åringarna röstade i förra valet.

  - Valdeltagandet sjunker ganska dramatiskt efter 75. Det beror på att många inte har hälsan längre. Trösklarna mot att ta sig till en vallokal blir större, säger Henrik Oscarsson.

Oändligt lojala

  Samhällets äldsta utmärker sig också på ett annat sätt. Här har de gamla folkrörelsepartierna, centern och socialdemokraterna, sina pålitliga kärntrupper. De består av människor som varit medlemmar i Partiet sedan ungdomen och som verkar vara oändligt lojala.

  - Det handlar om verkligt starkt övertygade anhängare. Det spelar ingen roll vad partiet gör. Men den gruppen håller på att dö bort, för att tala klartext, säger Henrik Oscarsson.

  Ungdomarna är de minst trogna väljarna. Partierna slåss om deras röster, men kan aldrig slå sig till ro, eftersom de måste vinnas om och om igen. Fyra av tio av dem som är förstagångsväljare i år kommer att byta parti i nästa val.

  Överhuvudtaget tycks otroheten växa bland de svenska väljarna. Det visade sig inte minst i det senaste valet då exempelvis kristdemokraterna gjorde en rejäl inbrytning bland äldre damer, som tidigare varit en väldigt stabil väljargrupp.

Ny väljartyp

  - Förmodligen är det en ny väljartyp som partierna måste vänja sig vid att handskas med, säger Oscarsson.

  En annan trend är att väljarna bestämmer sig allt senare. Även här utmärker sig de yngsta. Bara två av tio förstagångsväljare vet hur det ska rösta när valrörelsen inleds.

  Det är bara de politiska hjärtefrågorna som är i stort sett desamma i alla åldrar. Sjukvård och skola toppar listan sedan slutet av 90-talet.

  - Skillnaderna är inte så enormt stora, utom när det gäller vissa självklara grejer, säger Henrik Oscarsson.

  Exempel på åldersskiljande frågor är äldrevård och pensioner, som yngre inte bryr sig lika mycket om. Äldre kan i motsvarande grad vara likgiltiga för bostadsproblematik.

Väljarbeteende i olika åldrar

Cecilia Klintö/TT