S vill tillsätta 100 äldreskyddsombud

”Vi vill hitta missförhållandena i tid”

NYHETER

STOCKHOLM.Socialdemokraterna kommer i höst, om de vinner valet, att lägga ett förslag om att tillsätta hundra stycken äldreskyddsombud.

  Det sade statsminister Göran Persson när han valtalade i Uppsala på onsdagen.

  - Vi har sett skrämmande exempel på vanvård inom äldreomsorgen. Vi vill hitta missförhållandena i tid, sade Persson.

De nya skyddsombuden ska finnas på plats den 1 januari nästa år. De får sina arbetsplatser på länsstyrelserna och tjänsterna ska spridas jämt över landet. Som yttersta åtgärd kommer de att få rätt att stänga en anläggning.

  Göran Persson hänvisar till att allt fler äldreboenden läggs ut på entreprenad. Därmed kommer ett vinstintresse in som pressar personalen och riskerar kvaliteten, enligt Persson.

  I det läget behövs en från kommunerna fristående inspektion, anser Persson.

  Förslaget finns med i den budget som finansdepartementet nu arbetar med. Kostnaden beräknas till 50 miljoner kronor.

Pensionärernas riksorganisation (PRO) välkomnar Göran Perssons besked om att tillsätta 100 äldreskyddsombud.

  Enligt den nya socialtjänstlagen fick länsstyrelserna den 1 januari ett tydligare tillsynsansvar över såväl kommunal som privat äldreomsorg. En PRO-enkät visade att Sveriges landshövdingar, med något undantag, inte planerade att förstärka med nya tjänster för tillsyn av äldreomsorg.

  "PRO krävde därför i en skrivelse till regeringen i februari i år att länsstyrelsernas tillsynsverksamhet över äldreomsorgen skulle förstärkas vilket nu blir fallet", skriver PRO:s ordförande Lage Andréasson i ett pressmeddelande.

TT