Carina får inte plugga – hon är döv

Universitetet vägrar ordna tolk

NYHETER

Carina Andersson får inte studera till teckenspråkstolk.

Orsaken - hon är döv och behöver en teckenspråkstolk.

- Vi har anmält fallet för diskriminering, säger Sara Rosberg, vice ordförande i Örebros studentkår.

Foto: LINA ÖSTLING
"det är kränkande" Örebro universitet vill inte ordna teckenspråkstolk. Carina Andersson, 29, och studentkåren har anmält fallet för diskriminering.

Carina Andersson, 29, arbetar som dövlärare på Birgittaskolan i Örebro men saknar behörighet som lärare. En kurs i specialpedagogik skulle ge henne behörigheten och därmed möjlighet till bättre lön och stabilare anställningsförhållanden.

I går var det dags för första lektionen - men Carina Andersson fick stanna hemma.

- Örebro universitet menar att man inte kan tillhandahålla en teckenspråkstolk som krävs för att Carina ska kunna tillgodogöra sig studierna, säger Sara Rosberg som tänker driva fallet.

Kan luta sig mot lagen

- Förra året när hon fick avslag av samma skäl fanns inte lagen om likabehandling. Men sedan 1 mars finns det en lag som vi kan luta oss emot.

Den studiemotiverade 29-åringen tycker att förklaringarna om tolkbrist är tunna.

- Det är kränkande. Det är som om vi döva ska vara vana vid att ständigt mötas av hinder i samhället. Men jag har bestämt mig för att driva att jag har samma rätt som alla andra.

I år tvingas totalt sju studenter avstå från högre studier i Örebro av samma skäl som Carina Andersson.

Glad för kårens stöd

Enligt studentkårens vice ordförande är en av orsakerna att universitetet bara anlitar tolkar via landstinget, trots att det finns andra kanaler.

- Detta är ett problem som måste belysas. Att ha eller inte ha behörighet som lärare kan göra stor skillnad för den enskilde. Och det handlar om att stärka studenternas rättssäkerhet.

Carina Andersson är glad för studentkårens stöd och vill gärna tro att den nya lagen inte bara är ett slag i luften.

- Jag tänkte aldrig på hur många döva det kunde tänkas bli i min klass utan sökte ju till en utbildning som intresserade mig.

Britt Peruzzi