V och fp framåt i mätningarna

NYHETER

STOCKHOLM

En uppgång för vänsterpartiet och folkpartiet är torsdagens enda gemensamma drag i de dagliga mätningar som görs av Sifo och Temo fram till valet. Enligt Sifo fortsätter avståndet mellan blocken att krympa medan det hos Temo är oförändrat.

I Sifos mätning, publicerad i torsdagens i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Skånska Dagbladet, tappar socialdemokraterna 1,6 procentenheter medan Temo i Dagens Nyheter konstaterar en svag uppgång på 0,2.

Sifosiffran är enligt SvD inte signifikant men visar att socialdemokraternas nedgång det senaste halvåret fortsätter.

Temo visar att kristdemokraterna nu är upp i samma siffra som i valet 1998, 11,8 procent och har ökat med 0,3 procentenheter sedan dagen före. I Sifos mätning tappar partiet en halv procentenhet och hamnar på 11,4. Moderaterna står stilla hos Sifo men tappar 0,6 procentenheter hos Temo.

Miljöpartiet går ner 1,2 procentenheter enligt Temo men får 0,7 mer enligt Sifo.

De två instituten lägger ihop mätningar som görs under fyra dagar. Varje dag läggs en ny intervjuserie med 300-400 personer till materialet medan intervjuerna från den tidigaste dagen dras ifrån. På så sätt byts en fjärdedel av materialet ut och siffrorna visar mer av en trend än tydliga opinionsutslag.

Partiopinionen enligt mätningarna med förändring från föregående mätning inom parantes.

Sifos mätning är utförd 21-27 augusti, Temos 24-27 augusti.

TT