Brist på jämställdhet ger färre barn

NYHETER

Födelsetalen i Sverige är låga. Nu visar en ny undersökning från TCO att bristande jämställdhet är en viktiga orsak till att man tvekar att skaffa barn.

Unga skjuter upp förstfödandet och familjer föder allt färre barn. I snitt föder varje kvinna i Sverige 1,54 barn i sitt liv.

Bristande jämställdhet uppges i en ny undersökning från TCO vara en av orsakerna till de låga födelsetalen.

Enligt TCO har unga kvinnors svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden med en fast anställning samt bostadssituationen stor betydelse för lusten att skaffa barn.

Mammorna halkar efter i lönen

Det råder stora skillnader mellan könen vad gäller föräldraansvar. Över hälften av de tillfrågade männen, 53 procent, säger att de inte vill arbeta mindre bara för att de har barn. För kvinnorna gäller det motsatta. 63 procent är säkra på att de vill minska sin arbetstid om de har barn.

- Undersökningen förstärker bilden av ett ojämställt föräldraskap och att ojämställdheten även finns i arbetslivet. Den som tar ansvaret för barnen tenderar att halka efter i både lön och yrkesutveckling, säger Anna-Stina Elfving.

Färre män vill vara föräldralediga

Ojämlikheten i föräldraledighet uppges också påverka. Mer än varannan man vill ta ut högst tre månaders föräldraledighet. Bara var fjärde man vill vara föräldraledig längre. Men för kvinnorna är resultatet omvänt. Tre av fyra kvinnor vill vara ledig åtta månader eller mer. Bara var tionde vill ha kortare föräldraledighet

- Detta visar att vi inte kommer att uppnå ett jämställt föräldraansvar utan aktiva politiska åtgärder, som till exempel höjt tak och bonus i föräldraförsäkringen, säger Anna-Stina Elving, ansvarig utredare på TCO i ett pressmeddelande.

Andra skäl till att man inte väljer att skaffa barn kan vara svårigheter att hitta en lämplig partner eller för låg eller hög ålder.

Susanna Vidlund