Valet blir en rysare

Nya opinionssiffror - mycket jämnt mellan blocken

NYHETER

Socialdemokraterna backar och folkpartiet forsätter att öka starkt.

Det framgår av de två opinionsundersökningar som presenterades på torsdagen.

Det är nu mycket jämnt mellan blocken.

Det som inför valrörelsen såg ut som ett val med en tämligen given utgång har utvecklats till en riktig valrysare.

Socialdemokraterna har backat stadigt, samtidigt som folkpartiet och kristdemokraterna går fram mycket starkt.

Och enligt en Gallupundersökning som gjorts på uppdrag av TV4 är det borgerliga blocket nu 2,4 procentenheter större än socialdemokraterna och vänsterpartiet tillsammans.

Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna får tillsammans 47,7 procent av rösterna, enligt Gallup.

S-blocket störst enligt Sifo

Enligt samma undersökning får socialdemokraterna och vänsterpartiet 45,3 procent. Tillsammans med miljöpartiet når de 50 procent.

Men i den Sifoundersökning som presenteras Svenska Dagbladet idag är fortfarande det socialdemokratiska blocket störst.

I Sifoundersökningen får socialdemokraterna och vänsterpartiet 47,6 tillsammans procent av rösterna, jämfört med det borgerliga blocket som får 45,8 procent.

Nätundersökning avviker

Störst skillnad mellan blocken blir det på aftonbladet.se:s kontinuerliga opinionsundersökning.

Enligt den får det borgerliga blocket 47,4 procent av rösterna, mot socialdemokraterna och vänsterpartiet som tillsammans får 35,2 procent.

Avvikelsen från de övriga opinionsundersökningarna förklaras enklast med att webbuniversums sammansättning inte motsvarar ett tvärsnitt av den röstberättigade befolkningen.

Fredrik Rundkvist