”Fallskärmar och bonusar är stötande”

Bo Lundgren frågades ut i SVT

NYHETER

STOCKHOLM

"Ha is i magen." Det var moderatledaren Bo Lundgrens råd till de små aktiespararna vid utfrågningen i SVT på torsdagskvällen.

- Aktier måste vara ett långsiktigt sparande. Man förlorar ju ingenting så länge man inte sålt dem, sade han.

Lundgren spår att aktierna kommer att öka om än inte till de tidigare så höga nivåerna. Själv har han inga aktier men väl ett privat pensionssparande.

Stötande fallskärmar

Lundgren slog också fast att de väldiga fallskärmar och bonusar som betalats ut av företagen "är stötande".

- Men särskilt mycket kan politikerna inte göra, sade han.

- Vi kan kräva att företagen informerar aktieägarna och staten kan föregå med gott exempel.

Lundgren erinrade om att den borgerliga regeringen satte gränsen för avgångsvederlagen vid två år, där nya inkomster avräknades. Så borde de privata också göra, tyckte han.

Sänkta skatter

En stor del av intervjun kom att handla om moderaternas förslag på 130 miljarder i sänkta skatter.

Bo Lundgren har nu räknat ut att han betalar cirka 500 000 i skatt i dag och att han med moderaternas förslag skulle betala 440 000 kronor.

Men det är inte det viktiga. Det är att en undersköterska skulle få väsentligt lägre skatt eftersom de först intjänade 4 000 kronorna varje månad blir skattefria med moderaternas förslag, ansåg han.

- I dag betalar jag nio gånger mer i skatt än undersköterskan. Jag skulle betala mer än nio gånger mer med vårt förslag, sade Lundgren.

- Jag bekymrar mig mer för undersköterskan som inte får tiden och pengarna att räcka till.

Folket luras

Lundgren avbröts och uppmanades flera gånger att inte upprepa sina svar, att inte hålla valtal utan att besvara frågor.

Att svenska folket inte rangordnar skattesänkningar högre tror han beror på att många skatter är osynliga.

På frågan om svenska folket luras svarade Lundgren:

- Ja, till viss del.

Lillemor Idling/TT