Läkare kritiseras för extraknäck

Deras arbete för försäkringsbolagen kan vara olagligt

NYHETER

Överläkare på Stockholms sjukhus extraknäcker genom att hjälpa försäkringsbolag att bedöma trafikskador.

Nu kritiseras de av ett läkarkollegium som anser att förfarandet är oetiskt och till och med olagligt.

När försäkringsbolag ska bestämma ersättningen till drabbade kunder, behöver de hjälp av specialistläkare.

Men läkarna som anlitas träffar aldrig patienterna. De läser istället patientjournalerna och invaliditetsintygen som en annan läkare har skrivit. Sedan rekommenderar läkaren försäkringsbolaget att avslå eller godkänna skadan.

Det tjänar läkarna mellan 500 och 1 000 kronor i timmen på. Totalt kan det ge flera hundratusen kronor per år i sidoinkomster, skriver Dagens Nyheter. Det ger ett rejält tillskott i kassan för läkarna som till vardags arbetar inom landstinget.

Kritik från läkarkollegium

Men nu kritiseras läkarnas extraknäck. Bengt H Johansson är ordförande i Fristående försäkrings-medicinska läkarkollegiet, som företräder de skadade patienternas intressen.

Han tycker att läkarnas extraknäck är oetiskt.

- Det strider mot allt läkararbete att en läkare gör så långtgående bedömningar om en annan människas skada, utan att ens träffa patienten, säger han till DN.

Han hävdar att läkarnas arbete vid sidan av är olagligt, eftersom det strider mot lagen om offentlig anställning.

Bo Brismar, kirurg och divisonschef på Huddinge sjukhus,är av en annan uppfattning.

- Jag förstår inte varför det här skulle vara någon konflikt. Det handlar inte om att vara för snål eller generös, utan om att göra en så riktigt bedömning som möjligt, utifrån min professionella kunskap.

Susanna Vidlund