Missa inte chansen i Johannesburg

NYHETER
Foto: AP
de fattiga och de rika Medan regeringarna förhandlar om nya miljömål i Johannesburg går i dag stora demonstrationer från kåkstaden Alexandra fem kilometerna till möteslokalerna i det fashionabla Sandton. En hållbar utveckling är en fråga om makt, rättvisa och demokrati.

31 augusti 2002. Det är bara fem kilometer mellan FN:s världstoppmöte i Sandton City och kåkstaden Alexandra. Men det är en avgrund mellan den rika stadsdelens dyra viner och de fattigas smutsiga dricksvatten.

När demonstranterna mot toppmötet i dag marscherar från Alexandra till Sandton kräver de inte bara resultat i förhandlingarna. De protesterar också mot den orättvisa som lyxbutikerna i Sandton symboliserar. Klyftorna i samhället föder konflikter och våld, såväl i Johannesburg som i andra delar av världen.

Kamp mot fattigdom i centrum

Inne på toppmötet ska kampen mot fattigdomen stå i centrum. Men USA har gått emot bindande löften, och EU har hårdnackat försvarat sina jordbrukssubventioner. Risken är stor för ett tunt slutresultat, trots begränsade framgångar om nya miljömål.

Förhandlingarna är en ideologisk strid. Hållbar utveckling är inte en belastning för länders ekonomi, som Bushadministrationen tycks tro. Tvärtom är det en unik möjlighet, som Göran Persson skriver i International Herald Tribune tillsammans med Sydafrikas och Brasiliens presidenter. Att satsa på en hållbar utveckling förebygger konflikter, ger nya jobb, och ger människor tryggheten att delta i ett gemensamt samhällsbygge.

För att nå dit behövs politiska beslut. Företagen kommer inte på egen hand att lösa miljöproblemen genom partnerskap med u-länderna, som USA-regeringen hävdar. Den generella välfärden i ett land som Sverige är resultatet av ett långt politiskt arbete för demokrati och sociala reformer. På samma sätt hör hållbar utveckling samman med kraven på mänskliga rättigheter och mer demokrati.

I många länder förföljs de som engagerar sig för miljön och för en rättvis fördelning. Ett av de många bra förslagen på de alternativa mötena i Johannesburg är ett globalt avtal om medborgarnas miljörättigheter. Det skulle likna Århuskonventionen, som ger oss i Europa rätt till information om miljön, till att yttra oss om beslut och att överklaga dem till domstol.

Den globala makten

Andra förslag gäller den globala makten. Reformer av de internationella bankerna och världshandelsorganisationen WTO. Internationella regler om företags miljöansvar. Större avskrivningar av de fattiga ländernas skulder.

Efter dagens demonstrationer följer regeringschefernas del av mötet, som börjar på måndag. De får tillfälle att presentera sina visioner. Men de bör också ge konkreta besked om hur de vill se arbetet för hållbar utveckling efter Johannesburg. En bra början är att lyssna noga på förslagen från de globala folkrörelserna.

ME