Försprång för s och v i tre mätningar

NYHETER

STOCKHOLM

I tre opinionsmätningar är socialdemokraterna och vänsterpartiet större än det borgerliga blocket.

I Skops väljarbarometer leder dock de borgerliga partierna med en knapp procentenhet.

Två veckor före valet har socialdemokraterna och vänsterpartiet ett försprång framför det borgerliga blocket, 50,8 mot 43,9 procent, enligt opinionsinstitutet Ruabs nya mätning som publiceras i Dagens Industri.

Socialdemokraterna får 41,6 procent, 0,5 procentenheter mer än vid den förra mätningen som avslutades den 19 augusti, medan moderaterna tappar 0,8 och hamnar på 21,5 procent.

Folkpartiet får 8,4 procent och kristdemokraterna 8,8 procent, för båda partierna en halv procentenhet upp. Vänsterpartiet förlorar en procentenhet till 9,2 och centern går upp med 0,3 till 5,2 procent. Som vid förra mätningen hamnar miljöpartiet under riksdagsspärren. Nu, med 0,2 procentenheter mindre, landar partiet på 3,4 procent.

Enligt Ruab är 28 procent av väljarna fortfarande osäkra på vad de ska rösta på.

Sifos och Temos dagliga mätningar från fredagen visar också ett försprång för socialdemokraterna och vänsterpartiet. I båda mätningarna är förändringarna från torsdagen mycket små, undantaget socialdemokraterna som hos Temo förlorar 1,1 procentenhet och hamnar allt närmare förra valets rekordlåga siffra. I samma mätning går vänstern fram med 0,8 procentenheter, en ökning med dubbelt så mycket som hos Sifo. Hos båda instituten hamnar miljöpartiet med marginal över fyraprocentsspärren.

Temo ger socialdemokraterna och vänsterpartiet 3,2 procentenheter mer än de borgerliga, hos Sifo är motsvarande siffra 2,3. Sifos mätning publiceras i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Skånska Dagbladet. Temos publiceras i Dagens Nyheter.

I Skops väljarbarometer får dock den borgerliga oppositionen 47,4 procent mot 46,6 för socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Enligt Skops undersökning balanserar miljöpartiet på den fyraprocentiga riksdagsspärren. Folkpartiet har ökat till 9,4 procent medan centerpartiet har minskat en procentenhet till 5,3.

TT