Var fjärde har inte råd med tandvård

80 procent är nöjda med utseendet på sina tänder

NYHETER

Så mycket som var fjärde person i Sverige uppger sig inte ha råd att gå till tandläkaren så ofta som behövs, det visar en ny undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Undersökningen visar att vi besöker tandläkaren lika ofta nu som tidigare och att de flesta av oss har bra tänder.

Fyra av fem säger sig vara nöjda med utseendet på sina tänder. På frågan om man kan tugga hårda saker som hårt bröd eller äpple, svarar 93 procent ja.

Samtidigt säger var fjärde person att de inte har råd med den tandvård de anser sig behöva.

Var femte har heller inte råd med den tandvård som tandläkaren föreslår och ungefär var tredje uppger sig inte ha haft några utgifter alls för tandvård det senaste året.

Undersökningen är gjord i fyra län och kan enligt Socialstyrelsen betraktas som tämligen representativa för Sverige som helhet.

Dyrare tandläkarbesök

Samtidigt som många inte anser sig ha råd att gå till tandläkaren, ökar antalet personer med en tandvårdsavgift på mer än 1 000 kronor. Det senaste året har andelen ökat från 35 till 48 procent.

– Sedan 1999 har ersättning från tandvårdsförsäkringen minskat och tandvårdstaxorna höjts. Andelen av befolkningen som anser sig ha svårt att klara kostnaderna får dock anses vara hög med tanke på att tandvårdsförsäkringens syfte en gång var att ge alla möjlighet till tandvård till en överkomlig kostnad, skriver Hans Sundberg som medicinalråd och sakkunnig i tandvårdsfrågor på Socialstyrelsen i en kommentar.

Arbetslösa gör färre tandläkarbesök

Arbetslösa går mer sällan till tandläkaren jämfört med de som har arbete. Individer med socialbidrag har också en klart lägre besöksfrekvens hos tandläkare än övriga.

Av dem som uppgett att de fått tandvård inom folktandvården svarade 29 procent att de inte fått bra information om vad en behandling kommer att kosta. Motsvarande andel inom privattandvården var 19 procent.

Undersökningen gjordes i våras bland personer i åldern 20-65 år i Hallands, Kalmar, Norrbottens och Stockholms län.

fakta/ tandvård

Susanna Vidlund