Chefen för Brå sågas i rapport

NYHETER

Brå:s avgående generaldirektör Ann-Mari Begler får svidande kritik i en ny undersökning om förhållandena på myndigheten.

Ann-Mari Begler, avgående chef för Brå.

Aftonbladet kunde i våras avslöja häftig kritik mot generaldirektören Ann-Mari Begler och hennes sätt att styra forskningen.

Flera ledande professorer och forskare menade att Brottsförebyggande rådet utövade censur och vinklar rapporter så att de ska passa regeringen.

Kritisk rapport

Arbetslivsinstitutet har nu gjort en undersökning om förhållandena på Brå.

Professor Gunnar Aronsson som ansvarar för materialet konstaterar:

"Problem för forskare/disputerade: Uppdrag för regeringen står i ett slags motsatsförhållande till forskning och publicering i internationella, vetenskapliga tidskrifter.

Konflikthantering såväl från ledning som den egna enhetschefen bedöms som dålig."

Undersökningen bygger på en enkät som gjorts bland anställda på Brå.

På frågan om ledningen är bra att hantera konflikter instämde bara 14 procent av de anställda.

När det gällde påståendet "Motsättningar behandlas vanligen öppet och ärligt på Brå" instämde bara 12 procent.

Börjar på nytt jobb

Aftonbladet har förgäves sökt Ann-Marie Begler för en kommentar.

Den 8 augusti beslutade regeringen att flytta henne från Brå till Rikspolisstyrelsen. I dag tillträder hon sin nya tjänst som överdirektör.

Richard Aschberg