Värnpliktiga kan komma att drogtestas

ÖB vill ha lagändring för drogtest av värnpliktiga

NYHETER

STOCKHOLM

Försvaret vill ha en lag som gör det möjligt att slumpmässigt drogtesta cirka 4 000 av de nu 16 000 ungdomar som gör värnplikten varje år.

  Avsikten är inte att sätta fast knarkare utan att förebygga missbruk, säger stabsläkare Wille Bergöö.

 Försvarets begäran kommer direkt från överbefälhavaren Johan Hederstedt efter en utredning som genomförts med stöd av bland annat de värnpliktigas organisation Värnpliktsrådet.

  Drogtestet motiveras med att alla inom försvaret arbetar med riskabla uppgifter. De hanterar vapen och ammunition samt kör fordon som ofta är tunga.

  Kostnaden för proverna blir cirka en miljon kronor per år.

  Nuvarande lagar medger inte slumpmässig drogtestning av värnpliktiga. Det är därför försvaret vill att riksdagen gör ett tillägg till värnpliktslagen.

Ska rehabiliteras

  Ett positivt prov innebär misstanke om missbruk och ansvarigt befäl ska då utföra en rehabiliteringsutredning. Samma sak händer om en värnpliktig vägrar lämna urinprovet.

  - Vi har ingen låt-gå-mentalitet i försvaret. Vi vill hjälpa dem som har problem. Vi hoppas det här ska ha förebyggande effekt, säger Bergöö.

  Försvarets officerare, som är ungefär lika många som de värnpliktiga, har från förra årsskiftet gått med på att de fast anställda slumpmässigt ska kunna drogtestas.

  Nu är det de värnpliktigas tur.

  - De ska ha samma rättigheter att ta del av den förebyggande verksamheten som de fast anställda, säger Bergöö.

Tre procent

  Drogtestningen har aktualiserats bland annat av att undersökningar i samband med mönstringen visat att tre procent säger att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. På frågan om de någonsin prövat narkotika svarade 17 procent ja år 2000.

  En annan undersökning år 2000 visade att av nära 3 000 värnpliktiga var det sju procent av sade att de använt narkotika under den senaste månaden.

  Det finns inga konkreta exempel på när drogmissbruk i försvaret vållat olyckor. Drogmissbruket är enligt Bergöö inget stort problem i försvaret. Även om försvarets förebyggande drogprogram också omfattar alkoholmissbruk är det i första hand narkotikamissbruk ledningen vill stävja.

Lag på väg

  Det har på senare år blivit allt vanligare att storföretag drogtestar sina anställda, visar en undersökning som gjorts på Huddinge sjukhus. Av 100 tillfrågade företag svarade ungefär hälften att de gjorde drogtester, visade en artikel i Dagens Arbete förra året.

  Regeringen arbetar med en lag som kommer att göra det svårare att "använda" resultaten av drogtester. Drogtester förbjuds alltså inte men huvudregeln blir, enligt en utredning, ett förbud för arbetsgivaren att använda uppgifter om droganvändning. Undantag föreslås dock om det är nödvändigt för säkerheten för den anställde och hans eller hennes arbetskamrater.

Thomas Höjeberg/TT