Så vill vi ha regeringen

Aftonbladet/Sifo: dött lopp mellan s-regering och en vänsterkoalition

1 av 3
FOLKET LYSSNAR INTE, PERSSON Statsminister Göran Persson har envist hävdat att han inte kan släppa in vänsterpartiet och miljöpartiet i regeringen. Orsaken skulle vara regeringsformen, som förutsätter att regeringen fattar kollektiva beslut. Men det argumentet bryr sig inte svenska folket om. I Aftonbladet/Sifo får en vänsterkoalition lika stort stöd som en ren s-regering.
NYHETER

Göran Perssons viktigaste argument för att hålla miljöpartiet utanför regeringen har inte alls gått hem.

Enligt Aftonbladet/Sifo vill lika många ha en vänsterkoalition som en renodlad s-regering.

Göran Persson har med en papegojas envishet hävdat att det är omöjligt för honom att släppa in miljöpartiet, och därmed också vänsterpartiet, i regeringen. Orsaken är regeringsformen som förutsätter att regeringen fattar kollektiva beslut.

Eftersom socialdemokraterna har en helt annan syn på utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och försvarspolitiken än både mp och v anser Persson att de omöjligen kan sitta i samma regering. Den skulle spricka efter kort tid.

Litet stöd inom s

Argumentet har dock inte alls gått hem hos svenska folket. Enligt Aftonbladet/Sifo är det lika många som vill ha en renodlad s-regering som vill att s, v och mp bildar koalition.

Var tredje vill ha det som före valet, en s-regering i minoritet. De yngsta väljarna och kvinnorna är dock betydligt svalare än männen till denna lösning. Möjligen har de tagit intryck av miljöpartiets påståenden om socialdemokraternas maktfullkomliga arrogans.

Stödet bland de egna sympatisörerna för denna lösning är förvånansvärt svagt. Bara 55 procent av dem som lade sin röst på socialdemokraterna i valet för två veckor sedan vill ha en renodlad s-regering.

Lika många, 32 procent, anser att det bästa vore att Göran Persson bildar en koalition med vänstern och miljöpartiet.

43 procent av socialdemokraternas egna väljare vill att Persson väljer den här lösningen.

En fjärdedel, 24 procent, tycker däremot att en fyrpartikoalition över blockgränsen vore det bästa.

I fredags gav Lars Leijonborg upp försöken att bilda en regering mellan fp, c, kd och mp. Han kastade in handduken sedan centern meddelat att de inte trodde projektet skulle lyckas. Trots det är alternativet fortfarande populärt bland de borgerliga väljarna. 54 procent skulle helst se att denna regering förverkligas.

Baksmälla efter valet

Sammanfattningsvis faller ingen av de tre regeringskonstellationer som hittills varit uppe till debatt mer än en tredjedel på läppen.

En förklaring till de senaste veckornas röra är att det politiska Sverige fortfarande lider av baksmälla efter förra valet. Då gjorde socialdemokraterna sitt sämsta val efter allmänna rösträttens införande. Men tack vare ett snabbt fotarbete lyckades partiet ändå sitta kvar i ensamt majestät.

När riksdagen öppnade fanns en färdig överenskommelse med vänstern och miljöpartiet om ett samarbete på fyra års sikt. Omgivningen togs på sängen - och verkar inte ha hämtat sig förrän nu.

Den svenska grundlagen kräver inte att statsministern lämnar in sin avskedsansökan efter ett val. Det vore nog bra om han eller hon alltid gjorde det.

I så fall skulle talmannen hålla i taktpinnen, det hela skulle skötas under ordnade former. Inte som i dag när det politiska systemet gör sig till åtlöje.

Lena Mellin