Persson gav sin regeringsförklaring

Kungen öppnade riksmötet med tal om demokrati

NYHETER

I dag presenterade statsminister Göran Persson sin regeringsförklaring.

Samtidigt fortsätter förhandlingarna med vänstern och miljöpartiet för att rädda makten.

Kung Carl XVl Gustav öppnade riksmötet. I sitt tal betonade han värdet av demokratin och värnade om rösträtten.

I dag öppnade riksdagen – i närvaron av kungen och drottningen och som vanligt under högtidliga former.

Kung Carl Gustaf öppnade riksdagen med ett tal om demokratin och det gångna valet.

- Att rösta i fria val är en förmån som måste försvaras, sa kungen.

Kungen uppehöll sig länge vid de faror världen i dag står inför.

- Jag tänker inte minst på de extrema våldshandlingar som utförs av terrorgrupper i världen, säger kung Carl Gustaf, som också talade om hotet mot miljön och om de växande klyftorna mellan världens rika och fattiga.

De nya riksdagsledamoterna bjöds på musik och tal. Men läget har sällan varit så spänt.

Gemensamt ansvar

Göran Persson tog plats i talarstolen – för att avge sin regeringsförklaring – men ännu är det osäkert om statsministern åter lyckas säkra makten.

Statsministern talade mycket om samarbete. Flera gånger poängterade Göran Persson om det gemensamma ansvaret.

Samtidigt var Persson tydlig – han anser att socialdemokraterna fått ett nytt mandat från väljarna. Han säger att väljarnas främsta önskan är att Sverige ska fortsätta utvecklas som välfärdsstat. Och statsministern menare därför att barnens villkor, sjukvården och de äldres omsorg måste gå före stora skattesänkningar

- Sverige ska vara de stora möjligheternas land – inte de stora klyftornas, sa statsministern.

Han talade också länge om hur ekonomin ska förbättras. Den ekonomiska politiken vad gäller sådant som inflation, utgiftstak och 80 procent sysselsatta 2004 ska hållas. Göran Persson ser ytterligare två viktiga punkter.

- Arbetslivet ska bli mänskligare och sjukskrivningarna ska bli färre, sa statsministern.

Antalet sjukdagar ska därför halveras till 2008.

- Den andra åtgärden är att invandrade ska få bättre möjligheter att komma in i arbetslivet.

”Företagande ska gynnas”

Därefter gick Göran Persson igenom sitt program, punkt för punkt. Han talade om åtgärder för skolan och vården och en rad andra frågor som narkotikabekämpning, brott mot unga, hotade kvinnor och om allmän förskola.

Svenska lagar och regler ska gynna företagande, sa Persson.

Det ska ske bland annat genom att de så kallade 3:12-reglerna förändras. Finansieringsmöjligheterna för nya och växande företag ska förbättras, karteller bekämpas och en ny innovationsstrategi utarbetas.

Ett nationellt centrum för miljöteknikexport ska etableras.

Politiken ska stödja både trygghet och tillväxt och barnen ska tå främst, lovade Persson.

Barnbidraget ska höjas och ett flerbarnstillägg införas från andra barnet, möjligheterna att förbättra för ensamstående och studerande föräldrar ses över. Föräldraförsäkringen ska förbättras.

Intensiva förhandlingar

Samtidigt är det bråttom för Göran Persson. I morgon är misstroendevotum begärt och förhandlingarna med mp och v förs på högsta nivå.

Enligt finansminister Bosse Ringholm fortsätter förhandlingarna med miljöpartiet och vänsterpartiet.

- Vi lägger inga nya samlade bud. Det handlar mer om finlir nu, sade Ringholm till journalister efter riksdagens öppnande.

Han ville inte ge någon prognos för hur lång tid en uppgörelse kan dröja, eller om det ens blir någon uppgörelse.

- Det kan ta en eller två dagar till, jag vet inte, sade Ringholm.

I natt samtalade Göran Persson, Gudrun Schyman och språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Men uppgifter till TT tyder på att parterna ännu inte närmat sig varandra. Enligt en centralt placerad källa säger vänsterpartiet fortfarande nej och kräver ett bättre bud från regeringen.

TT skriver att partiet har fått igenom flera hjärtefrågor i den budget för 2003 som socialdemokraterna och vänsterpartisterna redan kommit överens om. Bland annat har vänsterpartiet fått gehör för att det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommuner och landsting på tre miljarder förlängs ett år.

Men vänsterpartiet vill ha tydligare skrivningar om de övergripande målen i den plattform för mandatperioden som diskuteras. Kommer man inte överens om den, gäller inte heller överenskommelsen om budgeten.

Regeringen har gjort eftergifter för att lösa samarbetsformerna, men frågan är inte löst. Partierna har erbjudits flera tjänstemän på olika departement, förutom ett kansli på finansdepartementet. Men regeringen vägrar hårdnackat att släppa in partierna i en ny regering.

Vänsterpartiet samlar sin högsta ledning, det verkställande utskottet, på onsdagsmorgonen och sin riksdagsgrupp på eftermiddagen.

Miljöpartiet har ännu inte kallat in sin partistyrelse. Partiets språkrör Peter Eriksson var mycket fåordig om de pågående samtalen med regeringen.

- Vi diskuterar många olika saker och jag hoppas att det kan bli färdigt i dag, men jag har inga synpunkter när det pågår diskussioner, sade han på väg in till den lätta måltiden med bland andra kungen och statsministern.

Har var inte nöjd med regeringsförklaringen.

- Nej, det behövs mycket mer och bättre saker och det hoppas jag att vi kan ordna sedan.

Lundgren kritisk

Moderatledaren Bo Lundgren är kritisk till Göran Perssons regeringsförklaring.

- Trots att vi lever i 2000-talet lät det som 1970-tal. Det fanns i grunden ingenting som handlade om människors frihet och möjlighet att välja. Det handlade om mer politik.

- Det bekymrar mig mycket att det fanns inget resonemang om hur vi ska vända företagsflytten och skapa bättre förutsättningar för företagandet.

Lundgren hade velat se mer av koppling mellan arbete och integration och om forskning. Han var dock positiv till att det blir förhandlingar om euron som han hoppas kommer igång snabbt.

Mattias Lundell, TT