Uppgörelse klar mellan regeringen och mp

”Det här är den bästa uppgörelsen vi fått”

NYHETER

Det var med stor vånda som miljöpartiets styrelse under natten till onsdagen sade ja till en uppgörelse med regeringen.

  Tio ledamöter var positiva, medan fem sade nej och lika många lade ned rösterna.

  - Vi kunde inte säga nej till en uppgörelse som är den bästa vi någonsin fått, sade språkröret Peter Eriksson vid en pressträff.

Först vid midnatt avslutades en timslång telefonkonferens med partistyrelsen. De båda språkrören beskrev sedan hur de nu får igenom 15 av de 38 punkterna i partiets valmanifest. Men samtidigt betonade båda hur svårt avgörandet hade varit. De fick ju inte igenom sitt krav på statsrådsposter och koalitionsregering med socialdemokraterna och vänsterpartiet.

  Det kommande samarbetet tar i första hand sikte på två år, inte hela den fyraåriga mandatperioden. De gröna får totalt åtta egna sakkunniga i fyra departement.

  - Samarbetet ska utvärderas efter två år, och då får vi se om det kanske blir en koalition, sade Maria Wetterstrand.

  Hon sade också att mp ska föreslå förändringar i grundlagen så att en regering som inte fått majoritet i ett val ska tvingas avgå och låta talmannen sköta regeringsbildningen.

  Uppgörelsen med mp innebär att s-regeringen inte behöver frukta ett misstroendevotum i riksdagen.

Ändå vågmästare

  Samarbetet ska bli mer begränsat än tidigare. Efter 1998 års val har det varit samarbete på fem områden och i praktiken om nästan hela budgeten.

  - Nu ska samarbetet gälla budgeten, ekonomin och de sakpolitiska områden som vi enats om, sade Peter Eriksson.

  Miljöpartiet har fått rätt att på övriga områden utnyttja sin vågmästarställning och agera som ett oppositionsparti.

  De båda språkrören redovisade en lång rad sakfrågor som ska förverkligas under de kommande fyra åren.

  Den dyraste gäller föräldraförsäkringen och innebär att försäkringen förlängs två månader - alltså totalt 15 månader - med sjukpenningersättning. Därtill kommer de tre månaderna med garantibelopp som ska höjas till 180 kronor per dag.

  I uppgörelsen finns en allmän formulering om att budgetens utgiftstak måste hållas och samhällsekonomin försvaras. Men sådana villkor är inte knutna till någon

  enskild fråga.

Fler kan få friår

  Från och med 2005 ska friår införas i hela landet med samma ersättning som nu utgår i försökskommunerna. En arbetslös ska alltså kunna gå in på ett jobb vars innehavare får vara ledig i ett åt med a-kassa.

  Den gröna skatteväxlingen ska fortsätta och gälla tre miljarder kronor nästa år.

  Trängselavgifter ska prövas under några år i Stockholms innerstad.

  Bensinmackar ska åläggas att sälja miljövänliga drivmedel från 2005.

  Stopp för svenskt torskfiske i Östersjön och Västerhavet ska inledas 1 januari 2003. Fiskerinäringen ska få ersättning.

  Försvarsberedningen ska som ett huvudalternativ ta upp frågan om en minskning av försvarsutgifterna med sex miljarder kronor under en femårsperiod.

  Norrbottniabanan ska verkligen byggas och en tågtunnel ska minska problemen med "getingmidjan" i Stockholms innerstad.

Wetterstrand: Stora framgångar för mp

TT

ARTIKELN HANDLAR OM