USA vill hindra vapeninspektörerna

Irak och FN är överens

NYHETER

WIEN/WASHINGTON

Den konflikt inom FN-systemet som anades i måndags, när USA:s utrikesminister Colin Powell i tv uppmanade den svenske Unmovic-chefen Hans Blix att skjuta upp vapeninspektörernas resa till Irak, spetsades till på tisdagskvällen. Sedan Blix sagt att Irak och FN nu var överens och att de första inspektörerna kan vara i Irak om 14 dagar, meddelade USA att detta ska förhindras.

En hög amerikansk tjänsteman sade att USA kommer att försöka hindra inspektörerna att återvända till Irak tills FN:s säkerhetsråd har antagit en ny skarp resolution som kräver att Irak avväpnar. Tjänstemannen, som företrädde utrikesdepartementet och inte ville bli namngiven, sade att USA vill att Hans Blix ska få nya instruktioner och nytt bemyndigande från rådet innan inspektörerna återvänder till Irak.

  Blix sade redan i måndags att han får sina order från säkerhetsrådet och inte från USA:s regering:

  - Säkerhetsrådet har givit mig detta uppdrag, sade han.

  Men den höge anonyme tjänstemannen klargjorde på tisdagskvällen svensk tid i Washington att om inte saker och ting händer i rätt tidsföljd kommer USA att lägga hinder i vägen.

  - Vi har ett visst inflytande i säkerhetsrådet, sade han.

  Vid tvådagarsförhandlingarna i Wien, avslutade på tisdagen, förhandlade Blix i egenskap av chef för Unmovic, FN:s organ för vapeninspektioner i Irak, med företrädare för Irak. Vid sin sida hade han chefen för IAEA, Mohamed al-Baradei.

14 dagar

  Unmovic ska kontrollera om Irak har biologiska och kemiska vapen eller robotar medan IAEA ska granska landets förmåga att framställa kärnvapen.

  Blix hade som mål att vapeninspektörer skulle kunna vara på plats i Bagdad den 15 oktober. På kvällen kunde han meddela att Irak accepterat alla inspektionsrättigheter som föreskrivs i de "relevanta" FN-resolutionerna och att en inspektörsförtrupp kan vara i Irak om 14 dagar.

  Enligt Blix ska hans inspektörer få tillträde till "alla anläggningar" i landet. Dock får de inte fullt tillträde till Saddam Husseins palats.

  Unmovics föregångare Unscom drog sig ur Irak i december 1998, strax innan Storbritannien och USA inledde omfattande bombningar för att straffa Irak för de omöjliga arbetsvillkor som vapeninspektörerna hade fått utstå. Sedan dess har inga inspektörer släppts in.

USA vill skärpa krav

  USA vill snabbt driva fram en resolution i FN:s säkerhetsråd som skärper kraven på Irak. Därför har Irak önskat att vapeninspektionerna ska inledas i enlighet med de regler som gäller sedan tidigare, särskilt resolution 1 284 från 1999 som skapade Unmovic.

  USA:s inställning att vapeninspektörerna bör skjuta upp resan har varit känd en tid och lett till kritiska kommentarer från den ryske utrikesministern Igor Ivanov, som anklagar USA för att sabotera de vapeninspektioner som FN finner nödvändiga och brådskande.

  Säkerhetsrådet skulle sent på tisdagen börja diskutera en ny resolution.

TT-AFP