Det här vinner du på striden

NYHETER

I natt gick regeringsförhandlingarna mot sitt slut. Vänsterpartiet och miljöpartiet vann till slut åtta tjänstemän vardera på regeringskansliet.

Det här vinner du på regeringsstriden.

Vänsterpartiet var sent i natt ännu inte färdigförhandlade men parterna ser ut att nöja sig med åtta tjänstemän utspridda på regeringskansliet.

I sista stund räddade vänstern några frågor som regeringen först lovat och sedan tagit tillbaka. Bland annat mer pengar till bostadsinvesteringar och höjda kvinnolöner.

Under två veckor har 72 punkter blivit 114 för att sedan bli 120.

Här är några av de viktigaste:

Sjukskrivningar

Halvera sjukdagarna till 2008, bättre rehabilitering, fler läkare som bedömer de sjukskrivna.

Arbete

Arbetsgivarna får betala för dålig arbetsmiljö - och får betalt för god.

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet. Tidsbegränsade anställningar ska minska, tillsvidareanställningar öka. Bättre anställningstrygghet för föräldralediga.

Invandrare

Särskilt ekonomiskt stöd efter aktivitetsgarantin, bättre svenskundervisning och alla arbetsplatser måste ha handlingsplaner för att öka antalet invandrade anställda.

Ekonomi

Sysselsättningen ska vara 80 procent 2004. Socialbidragstagare halveras mellan 1999 och 2004 och utgiftstaken hållas och klaras.

Företag

Generösare företagsregler vid generationsskiften, lättare för nya och växande företag att låna pengar. Ett nationellt centrum för miljöteknikexport.

Familjepolitik

Höjt barnbidrag och flerbarnstilllägg från andra barnet. 18 månaders föräldraförsäkring. Barntillägg för studerande. En miljard till idrotten om den satsar på flickidrott, går ut i skolor och deltar i kamp mot droger.

Äldreomsorgen

Fler anställda och 100 äldreskyddsombud. Höjning av pensionerna med 300-600 kronor och särskilt äldreförsörjningsstöd.

Sjukvård

20 miljarder extra till vården och en nationell vårdgaranti.

Om ekonomin tillåter högkostnadsskydd inom tandvården för alla.

Bostad

Minst 120 000 bostäder ska byggas. Sänkt byggmoms för äldre-, student- och mindre bostäder. Billigare hyra i nyproducerat. Bidrag till kommuner som bygger hyresbostäder.

Narkotika

Fler drogfria unga mötesplatser och nätverk. Bättre missbrukarvård.

Fler ungdomshemsplatser.

Polis

4 000 nya poliser och skärpt gränskontroll. Unga flickor som lever under hot ska få bättre stöd. Skärpta lagar mot sexualbrott.

Skola

6 000 fler anställda i förskolan och 15 000 nya lärare. Förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier i skolan. Bättre matematikundervisning redan från förskolan.

Fler ska klara gymnasiet. Fler forskare och mer pengar till forskning, särskilt biovetenskap.

Kultur

Fler högskolor ska bli universitet.

Mer pengar till barnkultur.

Statliga museer ska vara gratis.

Miljö

Grön skatteväxling för 12 miljarder. Alternativa drivmedel ska finnas på alla mackar och bli billigare. Torskfisket stoppas, pälsfarmer förbjuds och djurförsöken minskas. Trängselavgifter i kommuner.

Internationellt

Fortsatt reformering av totalförsvaret. Biståndet ska upp till en procent av BNI. Datum ska sättas för EMU-omröstning tillsammans med alla partier.

Läs mer

Jessica Ritzén