Snusförbud chockar beroende tyskar

NYHETER

BERLIN

Tysklands snusare är skakade - myndigheterna har förbjudit all försäljning av det svenska pulvret.

Varje år säljs över en halv miljon snusdosor i Tyskland.

Men nu har myndigheterna sagt stopp med hänvisning till en paragraf, som förbjuder försäljning av tobak till annat bruk än till att röka eller tugga.

- Vi har överklagat beslutet. Förlorar vi går vi vidare till EU-domstolen, säger Bo Aulien på Swedish Match i Stockholm.

Sverige fick vid EU-inträdet ett undantag från EU:s snusförbud. Swedish Match menar att en produkt som är tillåten i ett EU-land inte kan förbjudas i ett annat.

Asbjørn Svarstad