Notan för den gröna politiken: 128 miljarder

Här är satsningarna miljöpartiet fick igenom – och prislappen

NYHETER

De långdragna regeringsförhandlingarna med socialdemokraterna ledde till att miljöpartiet fick igenom en mängd gröna frågor.

Här är prislappen på den gröna politiken.

Miljöpartiet fick igenom15 punkter från sitt valmanifestet i regeringsförhandlingarna. Men det är inte gratis.

Beloppen visar, om inget annat anges, hur mycket högre eller lägre kostnader och skatter bedöms bli det sista året i mandatperioden (2006) jämfört med vad partierna tidigare varit överens om och riksdagen beslutat i ram för 2004.

Förlängd föräldrapenning. Föräldraförsäkringen förlängs till 18 månader.

Kostnad: Ca 1,5 miljarder kronor.

Mindre klasser i förskolan. 6 000 fler anställda i förskolan.

Kostnad: Ca 2 miljarder kronor.

Mindre klasser i skolan. 15 000 nya lärare.

Kostnad: Ca 6 miljarder kronor.

Lättare att kombinera studier med barn. Ett barntillägg återinförs.

Kostnad: Ca 400 miljoner kronor.

Friår införs i hela landet. En person får chansen att ta ledigt ett år med ersättning från A-kassan om någon arbetslös går in och vikarierar under tiden. Har redan införts på vissa håll på landet.

Kostnad: Ca 1 miljard kronor för hela riket.

Motverka ohälsan i arbetslivet. Arbetslivet ska göras mänskligare. Antalet sjukdagar ska halveras fram till 2008. Besparing: 20 miljarder kronor.

Rehabiliteringen ska bli bättre och fler läkare ska bedöma de sjukskrivna.

Kostnad: Ca 2 miljarder kronor.

Mer pengar till vården.

Kostnad: 20 miljarder kronor på totalt på fyra år enligt Socialdemokraternas beräkningar.

Fler bostäder ska byggas. Minst 120 000 bostäder ska byggas.

Kostnad: Ca 600 miljarder beräknas investeringsstödet för byggande av hyresrätter uppgå till.

Satsning på tåg och järnvägar. Kostnad: 4 miljarder ska årligen satsas på tåg och järnvägar, totalt satsas 100 miljarder kronor. Detta ska dock inte ses som en driftskostnad utan som en investering fördelad på ett större antal år.

Bland annat byggs Norrbotniabanan längs Norrlandskusten mellan Umeå och Haparanda. Tidigast år 2015 kan det första tåget rulla på den nya järnvägen mellan Haparanda och Umeå .

Kostnad: 12 miljarder kronor enligt penningvärdet 2000.

Det så kallade Cityspåret genom Stockholm ska börja byggas redan 2004. Kostnad: 8 miljarder kronor.

Trängselavgifter i Stockholm: Köerna och miljöproblemen i Stockholm ska lösas med hjälp av vägavgifter. Det skapar mindre trängsel och ger ökade resurser att bygga ut kollektivtrafiken. Inkomst: 0,5 till 2 miljarder kronor beroende på hur lagstifningen utformas.

Ökad användning av miljöbättre drivmedel. Alternativa drivmedel ska finnas på alla mackar och bli billigare genom ändrade skatteregler. Konkurrenskraftiga alternativa drivmedel ska skapas 2003.

Kostnad: 750 000 kronor per år.

Rädda livet i havet.

I januari 2003 stoppas det svenska torskfisket. Anledningen är bland annat att torsken anses vara hotad av utfiskning. Fiskerinäringen ska ersättas ekonomiskt.

Kostnad: Osäkert hur mycket det kommer att kosta men det kan röra sig om tvåsiffriga miljonbelopp.

Grön skatteväxling. Sänkt skatt på arbete och höjd på energi, råvaror och miljöförstörande utsläpp. Den omsluter 12 miljarder kronor.

Kostnad: Ingen alls, skattelättnad på ett ställe finansieras av höjd skatt på ett annat.

Minska kostnaderna för försvaret. Totalt ska 15 procent sparas succesivt under ett antal år.

Besparing: 6 miljarder kronor.

Höjt bistånd till tredje världen. Biståndet höjs till en procent av BNI. Kostnad: 3,3 miljarder kronor.

Det gröna folkhemmet

Vägen till det gröna folkhemmet var lång och krokig men till sist lyckades socialdemokraterna och miljöpartiet komma överens.

- Socialdemokraterna fick göra stora politiska eftergifter i gröna sakfrågor som trängselavgifterna, friår och förlängd föräldraförsäkring, säger Maria Wetterstrand, språkrör i miljöpartiet..

Andra typiskt gröna frågor är förbudet mot torskfiske, trängselavgifter, mindre barngrupper på förskolorna och bättre hälsa inom arbetslivet. Även dessa har miljöpartiet lyckats driva igenom i regeringsförhandlingarna.

Så påverkar miljöpartiet budgeten

Men förlängd föräldraförsäkring och nya bostäder är inte gratis. Överenskommelsen med miljöpartiet innebär att budgeten för 2003 ska förändras och anpassas under utskottsbehandlingen i riksdagen. Men det kommer nog inte att röra sig om någon större påverkan från miljöpartiets sida.

- Totalt sett rör sig förändringarna inte om några jätteposter och det finns både plus och minus, säger Lennart Olsen som är ekonom och som arbetar med miljöpartiets ekonomi.

Enligt honom är utgiftstaken redan fastställda för 2003 och 2004.

- De är redan ansträngda och en del av reformerna finns redan med i beräkningarna.

Större ekonomisk påverkan 2005

De utdragna regeringsförhandlingarna ledde till att miljöpartiet aldrig hann med att förhandla om bugeten för det kommande året. Den blev klar i helgen och har stöd av vänsterpartiet, förutsatt att regeringsförhandlingarna mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet går i lås.

Lennart Olsen tror dock att ekonomin för 2005 och 2006 kan bli mer påverkad av miljöpartiets politik.

Slutnota:

Siffror att jämföra med:

Susanna Vidlund, Fredrik Lindén