Fängelse för mamman som lade sina barn i frysen

NYHETER

Mamman i Gustavsberg som dödade sina två spädbarn och förvarade dem i frysen dömdes för dråp.

Den 31-åriga kvinnans psykiska störning bedöms inte som allvarlig och straffet blev tre års fängelse för barnadråp och inte vård.

- Det är tråkigt. Det är vad min klient hade velat, säger hennes försvarare Bengt Söderström till aftonbladet.se.

När polisen grep kvinnan erkände hon direkt. I rätten berättade hon hur hon dödat sina två spädbarn, packat dem i handdukar och lagt dem i frysen.

- Det känns som om jag stått och tittat på medan min tvillingsjäl agerat. Det känns inte som om det är jag som begått själva brotten, sa mamman i tingsrätten.

Hon har aldrig lyckats förklara vad som hände. Kvinnan vet inte varför hon dödade, men beskriver den enorma press hon levt under.

- Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag var stressad och ville inte ha fler barn, sa kvinnan i rätten.

Kvinnan hade redan en 13-årig pojke.

Brotten ägde rum med många års mellanrum. Det första barnet, en flicka, föddes 1993. Mamman strypte flickan, och la kroppen i frysen. Det andra barnet, en pojke, föddes 1999. Också han stryptes med en snörfåra och lades i frysen.

Kvinnan flyttade aldrig på kropparna. Hon frostade heller aldrig av frysen.

Efter en fem månader lång process föll domen i dag på måndagen i Nacka tingsrätt.

Rättspsykiatrikerna var oense om kvinnans psykiska tillstånd. Enligt TT ansåg den rättspsykiatriker som först undersökte kvinnan att hennes störning inte var av allvarlig art.

När Socialstyrelsens rättsliga råd undersökte kvinnan kom man fram till den motsatta slutsatsen – att kvinnans störning är allvarlig. Trots det valde det rättsliga rådet att inte följa sin egen expert. En ledamot reserverade sig mot yttrandet att störningen inte var allvarlig.

Vid en ”allvarlig” störning hade domen blivit vård.

- Bedömningen är att hon lider av en psykisk störning, men som i lagens mening inte är allvarlig, säger Bengt Söderström.

Åklagaren yrkade på maxstraffet – sex års fängelse. Rätten valde halva tiden. Bengt Söderström anser dock att det är ett hårt straff.

- Jag tycker spontant att det finns utrymme för ett kortare straff, säger han.

Rätten skriver i domen att hänsyn tagits till det faktum att mamman lider av en psykisk störning. De påpekar att mamman borde få psykologkontakt under fängelsevistelsen.

Bengt Söderström har talat med mamman. De har ännu inte beslutat om domen ska överklagas, utan kommer att vänta några dagar.

Fakta/ Fallet i Gustavsberg

Mattias Lundell