Världens kraftigaste teleskop - ett nätverk

NYHETER

Världens mest kraftfulla teleskop växer just nu fram som ett nätverk över jorden.

- Det är som att sitta i Sverige och urskilja ett riskorn på en sushibar i Tokyo, säger Roy Booth, chef för Onsala rymdobservatorium utanför Göteborg.

Foto: Nasa
STÖRRE ÄN JORDEN Genom att koppla samman flera teleskop får man ett gigantiskt virtuellt teleskop med över en miljon gånger högre upplösning än med ett enkelt teleskop. Ju fler som kopplas samman, desto högre upplösning.

Det nya teleskopet är större än hela jorden - men finns ändå inte att se någonstans.

Astronomerna har nämligen kommit på ett sätt att länka samman flera befintliga radioteleskop för att ge högre upplösning.

Det betyder att man kan se föremål i rymden som är 3 000 gånger mindre än den finaste detalj som kan observeras med dagens mest kraftfulla rymdteleskop Hubble.

20-tal i nätverket

- Ju fler teleskop man kopplar samman, desto högre upplösning får vi, säger Roy Booth som utnyttjar den nya tekniken som kallas VLBI (långbasinterferometri).

Ett 20-tal radioteleskop över hela världen ingår i nätverket. Genom att dessutom använda ett rymdbaserat teleskop kan man öka diametern på det nya virtuella teleskopet till tre gånger jordens diameter.

- Det ger miljontals gånger högre upplösning än ett normalt teleskop som det vi har här i Onsala, säger Roy Booth.

Tre miljarder ljusår bort

Den skarpa virtuella rymdkikaren kan se galaxer som ligger mer än tre miljarder ljusår bort. Radiovågorna som astronomerna plockar upp har alltså färdats i tre miljarder år.

Eva Barkeman

ARTIKELN HANDLAR OM