Nu blir det gratis att gå på alla statens museum

NYHETER

Regeringsöverenskommelsen innebär fritt inträde för alla på statens museer.

Kristian Berg.

- Det mest värdefulla som Sverige har kommer nu att bli helt gratis för medborgarna, säger Kristian Berg, chef på Historiska museet.

Han är en av de starkaste pådrivarna för att entréavgifterna ska tas bort från statens museer. Detta ser nu ut att bli verklighet inom kort.

- Det känns fantastiskt kul. Vi har provat gratis inträde i flera omgångar och det har fungerat mycket bra, säger han.

Enligt honom har museet nästan tredubblat antalet besökare under de månader man prövat med fri entré.

- Men det bästa har varit att vi nått ut till helt nya grupper. Människor som inte skulle ha besökt ett museum annars har nu kommit till oss, säger han.

Reformen behöver inte bli så dyr som många befarat. För Historiska museet och Myntkabinettet, som har gemensam budget, skulle kostnaderna bara öka 4 miljoner kronor från dagens 70.

- Bortsett från inkomstbortfallet innebär det ökade antalet besökare också lite extra kostnader för säkerhet, information och städning. Men det är helt överkomligt, säger Kristian Berg.

Olle Castelius

ARTIKELN HANDLAR OM