Storsatsning på Stockholm

Regeringen lovar tusentals nya jobb i regionen

NYHETER

Regeringsöverens- kommelsen innebär tusentals nya jobb i Stockholm.

Mängder av poliser, lärare, byggarbetare och vårdutbildade kommer att behövas de närmaste åren.

- Stockholmsområdet är en femtedel av Sverige. Satsningarna står i proportion till det, säger finansminister Bosse Ringholm.

100 miljarder till kollektivtrafik Bland de satsningar som finansminister Bosse Ringholm lovar för Stockholms del finns 1 080 nya poliser, 2 500 nya sjuksköterskor, 3 000 nya lärare och förlängda tunnelbanelinjer.

Stockholmsområdet kommer att få stora statliga satsningar under de kommande fyra åren.

Följande satsningar kan väntas:

Rättsväsendet

Stockholm kommer att få 1 080 nya poliser.

Kollektivtrafiken

100 nya miljarder kronor ska satsas på kollektivtrafik i landet. En stor andel väntas gå till förlängda tunnelbanelinjer och utbyggd tvärbana i Stockholm.

Införande av trängselavgifter kommer att ge pengar till utbyggd kollektivtrafik. Dessutom kommer bygget av pendeltågstunneln genom Stockholms city att tidigareläggas ett år.

Det ska eventuellt bli möjligt att i deklarationen dra av kostnaden för SL-kortet. I dag går gränsen vid 7 000 kronor per år.

Skola och barnomsorg

Regeringen vill ha 6 000 fler anställda i förskolan och 15 000 nya lärare. En femtedel, det vill säga 1 200 anställda i förskolan och 3 000 nya lärare, kommer enligt Bosse Ringholm att gå till Stockholmsområdet.

Äldreomsorgen

Ökade satsningar på äldreomsorg. Enligt Annika Billström kommer de ökade statsbidragen och stadens egen skattehöjning att innebära 400 nya anställda inom kommunens äldreomsorg.

Sjukvården

Sjukvården i Stockholms län kommer att få 4,1 miljarder kronor extra under de kommande fyra åren. Utslaget på hela mandatperioden motsvarar det ungefär 2 500 nya sjuksköterskor eller ett helt nytt akutsjukhus.

Privata sjukhus kommer inte att få ge försäkringsbolagens kunder förtur till vård. Införandet av en nationell vårdgaranti kommer sannolikt att ge Stockholms läns landsting ytterligare utökade statliga resurser.

Skatteutjämningen

Uppgörelsen innebär att skatteutjämningen, som nästa år kommer att kosta stockholmarna närmare fem miljarder kronor, ska "utvecklas, inte avvecklas".

Landstinget

Det skenande underskottet i Stockholms läns landsting oroar rikspolitikerna. Regeringen kommer att hålla koll på landstingsbudgeten och ingripa om inte ekonomin kommer i balans.

Invandrare

Regeringen fortsätter storstadssatsningen och försöken att hjälpa arbetslösa invandrare ut på arbetsmarknaden. Svenskundervisningen för invandrare ska också få extra resurser.

Antidiskrimineringsbyråer kommer att inrättas över hela landet och därmed sannolikt även i Stockholm.

Bostäder

Bostadsbyggandet väntas öka i Stockholm sedan regeringen kommit överens med v och mp att sänka byggmomsen för äldre- och studentbostäder. Investeringsbidraget för byggande av billiga hyreslägenheter ska höjas och kommuner som prioriterar hyresrätter kommer att belönas med statliga infrastrukturinvesteringar.

Friår

Även stockholmare ska få tillfälle att ta ledigt ett år från jobbet under förutsättning att en arbetslös rycker in i stället.

Hemlösa

I listan med överenskommelser slås det fast att hemlösheten kräver "insatser på flera områden". Det kan bara innebära ökade statliga insatser.

Olle Castelius