Riksdagen - en gungbräda

Uppgörelsen klar – men miljöpartiet har stor makt kvar

1 av 3 | Foto: Lasse Allard
Bräckligt mandat Göran Persson skriver autografer utanför riksdagen efter att ha klarat sig igenom misstroendeomröstningen. Efter två turbulenta förhandlingsveckor har han lyckats hålla sin regering kvar i orubbat bo. Men uppgörelsen med miljöpartiet gäller bara en del av de frågor som ska behandlas i riksdagen de närmaste fyra åren. Många svåra förhandlingar väntar.
NYHETER

Efter fem veckors valrörelse och två veckors regeringsröra blev allt som förut – på ytan.

I själva verket har det politiska Sverige möblerats om.

På ytan var det svenska riksdagsvalet odramatiskt. Ett enda mandat gick från det borgerliga blocket till miljöpartiet.

Lika fri från dramatik var upplösningen på den utdragna regeringsröran. Socialdemokraterna regerar vidare med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Men skenet bedrar. I själva verket har det politiska Sverige storstädats.

Starkare – och svagare

Socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen har en betydligt starkare ställning nu än före valet. 13 nya mandat i riksdagen, maktskifte i huvudstaden, i Stockholms läns landsting och i region Skåne. Socialdemokraterna är det dominerande partiet i samtliga stora politiska församlingar i Sverige.

Ser man enbart till riksdagen är sitsen inte lika stark. Under den förra mandatperioden samarbetade regeringen med miljöpartiet och vänstern på fem områden. De har reducerats till en, statsbudget och ekonomi, och en rad specificerade sakfrågor.

På papperet är regeringen alltså mindre stark i riksdagen nu än före sommaren. Hur det blir i praktiken återstår att se. Men miljöpartiet har möjlighet att utnyttja sin vågmästarställning i alla frågor som inte omfattas av samarbetet. Det kan bli besvärligt för Persson.

I 20 år har miljöpartiet varit mot etablissemanget. Men i valet 2002 blev det en maktfaktor. Vågmästare nästan jämt i riksdagen, blivande regeringsmedlem i Stockholms stad, landsting och Region Skåne. Vad betyder det för identiteten?

Krackelerande klöver

Veckorna före valet nåddes 3,5 miljoner hushåll av en broschyr, ”Tillsammans för en ny regering”. Fyra leende partiledare presenterade resultatet av ett års hårt arbete. Aldrig hade den borgerliga fyrklövern varit lika enig som nu.

Bilden krackelerade redan före valet. Fp-ledaren Lars Leijonborg tog avstånd från moderaternas skattesänkningar och bannade kd-ledaren Alf Svensson.

Efter valet blev det ännu värre. Moderaterna ville inte vara med i regeringsdiskussonerna med miljöpartiet. Centern hoppade av två timmar innan Leijonborg tänkt deklarera att man gick in i den sista och avgörande förhandlingen.

Bråk om ledarskapet

Kort sagt har enigheten spruckit. Bo Lundgren (m) och Lars Leijonborg kivas inte bara om ledartröjan. Kvartetten ger inte ens sken av att vara överens i en så central fråga som vilken regering de bett om väljarnas mandat att bilda.

Till allt detta ska läggas maktförskjutningarna inom blocken. Persson kapade åt sig 13 riksdagsmandat av Schyman. Leijonborgs folkparti tog lika mycket som moderaterna förlorade. Vilka blir konsekvenserna?

På ytan hände nästan ingenting. Men i verkligheten möbleras det politiska Sverige om.

Lena Mellin