Många mord i Sverige ifrågsätts av expert

En person i minuten mördas enligt WHO

NYHETER

Varje minut mördas en människa någonstans i världen. Var 40 sekund begår någon självmord.

2000 dog 1,6 miljoner människor genom mord eller självmord i världen.

Det begås fler mord i Sverige per antal 100 000 invånare än i Schweiz, Storbritannien och Tyskland.

520 000 personer mördades i världen 2000, det visar statistik från Världshälsoorganisationen WHO.

Siffrorna ifrågasätts dock av experter. Eftersom den sammanställda statistiken från de olika länderna inte är kompatibla, fungerar inte jämförelsen enligt Jerzy Sarnecki som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet:

- Det här är väldigt fel. Det ser ut som om Sverige har en mycket hög mordfrekvens men det har vi inte, snarare tvärtom.

Mord är alkoholrelaterat

Den typiske svenske mördaren är en ung man och hans offer är också en ung man. I regel känner de varandra, antingen är de bekanta eller släkt. Det vanligaste mordvapnet är en kniv, bara i tjugo procent av fallen används skjutvapen.

Brottet är i väldigt många fall alkoholrelaterat. Tre femtedelar av alla förövarna i våldsbrott som leder till döden, är alkoholpåverkade och hälften av offren är det.

- Om vi begränsade alkoholkonsumtionen skulle vi kunna rädda liv. Vi måste jobba oförtrutet med det. Problemen gäller i synnerhet de unga männen, konsumtionen av starksprit och helgdrickandet, säger Jerzy Sarnecki.

Självmord vanlig dödsorsak

Självmord är den trettonde vanligaste dödsorsaken i världen, enligt WHO.

Svenskarna också mer utsatta än många av våra europeiska grannar. I Sverige är siffran 15,9 per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Storbritannien där motsvarande siffra är 9,2 samt Spaniens siffra som är 8,7.

Tre gånger så många män som kvinnor begår självmord och fler äldre än unga väljer att ta sitt eget liv.

- Även självmord och depressioner är alkoholrelaterade, säger Jerzy Sarnecki.

Mord i olika länder:

Antal mord per 100 000 invånare.

Susanna Vidlund