"Det finns ett knarkhot österifrån"

Öppnad port till Östeuropa 2004 kan öka knarkflödet

NYHETER

Nu varnar EU för att en utvidgning av unionen kan öka narkotikamissbruket i västeuropa.

Det tunga narkotikamissbruket ökar i Sverige samtidigt som det i övriga Europa är mer stabilt.

Från och med 2004 är det tänkt att EU ska utvidgas med tio nya medlemsländer. När gränskontrollerna då försvinner, finns det risk för att knarkproblemen inom Västeuropa ökar, hävdar Mike Trace som chef för EU:s narkotikabyrå.

- Nu har vi en inblick i hur det kommer att se ut de närmaste åren. Kandidatländerna har med sig en hemgift i form av ökande narkotikaproblem och det är allvarligt. Det finns ett knarkhot österifrån, säger Bengt Andersson på Folkhälsoinstitutet som är delaktig i undersökningen.

Porten till östeuropa öppnas

Polen och de baltiska länderna pekas i den nya rapporten om narkotikasituationen inom EU, ut som så kallade transitländer. Kokain från Latinamerika smugglas dit, paketeras om och sprids vidare. På samma sätt fungerar det med heroinet från Afghanistan och Pakistan som smugglas till Rumänien och Ungern.

Ungern, Polen och de baltiska länderna vill bli medlemmar i EU 2004, Rumänien siktar först på 2007.

- Vi kan se nya möjliga smugglingsvägar. Kandidatländerna ligger som ett pärlband geografiskt mot Ryssland som får in heroin från Afghanistan. Utvidgningen betyder att EU:s gräns flyttas ut, säger Bengt Andersson.

Han påpekar dock att kandidatländerna är medvetna om problemet och arbetar för att komma till rätta med det.

Tunga droger ökar

När det gäller narkotikamissbruk inom EU, ligger det relativt stabilt det senaste åren. Men skillnaderna mellan de olika länderna är stora. I Sverige testar en av tio av medborgarna någon gång i livet narkotika. Motsvarande siffra i Storbritannien och Danmark är en av tre

Men i Sverige ökar missbruket av tung narkotika som amfetamin och heroin.

- Vi har en relativt låg nivå av det tunga missbruket men procentuellt sett kan ökningen se stor ut, säger Bengt Andersson.

Sjunkande priser på knark

Inom hela unionen rapporteras knarkpriserna vara stabila eller sjunkande. Den enda illegala drogen som rapporteras öka i pris är det bruna heroinet. I Polen och de baltiska länderna tillverkas syntetisk narkotika som sedan sprids vidare.

- Det här med priset är slående även här. De kemiska drogerna som ecstasy är billiga och enkla att framställa, säger Bengt Andersson.

Narkotikan inom EU:

Susanna Vidlund