Grön politik - då skenar tågnotan

Språkrörets nya järnväg kostar tolv miljarder

NYHETER

Språkröret Peter Erikssons nya järnväg kostar tolv miljarder att bygga.

Med Norrbotniabanan kortas hans restid till flyget i Luleå med 20 minuter - och till riksdagen i Stockholm med sju timmar.

Foto: MAGNUS WENNMAN
PÅ VÄG MOT KORTARE RESTIDER Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson har varit pådrivande när det gäller bygget av Norrbotniabanan.

En av punkterna i samarbetet mellan socialdemokraterna och miljöpartiet är att bygga Norrbotniabanan. En järnväg som ska trafikera de 40 milen mellan Haparanda och Umeå. Och som beräknas stå klar 2015. Först ska sträckan mellan Haparanda och Kalix byggas.

Järnvägssatsning

Notan på tolv miljarder får skattebetalarna stå för. Kostnaden ingår i den järnvägssatsning på hundra miljarder som görs fram till 2012.

Miljöpartiets ena språkrör, Peter Eriksson, har varit en av de drivande i frågan:

- Det betyder väldigt mycket för Norrbotten och Västerbotten. Vi måste få en större arbetsmarknad här uppe, men då måste restiderna ner, säger han.

Peter Eriksson bor i Veniksel, en liten by i Kalix i Norrbotten.

Och därför kommer han själv att kunna åka med de nya tågen. Närmaste stationer för hans del kan bli Töre eller Kalix.

- Med moderna snabbtåg som går i 225-250 knyck kan man halvera sin restid, säger Eriksson.

Halverade restider

Utredningar visar att Norrbotniabanan kan ge stora vins-ter till de två nordligaste länen.

Genom tät regiontrafik kan dagpendlare mellan tätorter som Luleå och Piteå halvera sina restider jämfört med att som i dag åka bil eller buss.

- Nu är det inte möjligt att arbetspendla mellan många av våra tätorter på grund av avstånden. Med Norrbotniabanan kan resor som i dag tar nästan fyra timmar minskas till en och en halv timme, säger Kristina Falk, projektledare för Norrbotniabanan.

Men också långväga resenärer skulle vinna tid.

Ingen fara för flyget

En resa mellan Luleå och Stockholm tar i dag 14 timmar med tåg. Resan sker till största delen i inlandet.

Med nya snabbtåg längs kuststäderna blir restiden 7-8 timmar.

- Men det skulle inte konkurrera ut flyget. Den som reser i jobbet fortsätter att flyga, det tar bara drygt en timme, säger Kristina Falk.

Anette Holmqvist