"Ringled bättre än köavgifter"

Alla förlorar på biltullar, säger professorn

1 av 5 | Foto: PETER KJELLERÅS
Ett skattetrick Trafikprofessor Karl Bång ser trängselavgifter bara som ett sätt att öka skatteintäkterna. "Som miljöstyrande åtgärd saknar den helt betydelse", säger han.
NYHETER

Trafikprofessorn dömer ut trängselavgifter för att minska på trafiken.

- Det är mycket effektivare att bygga ringleder, säger Karl Bång på Tekniska högskolan, KTH.

Karl Bång har jobbat med trafikfrågor i Stockholm i många år. Han är starkt kritisk till politikernas sätt att hantera problemen.

Först lyckades stockholmspartiet med bara tre mandat fullständigt blockera alla försök att bygga nya vägar för att få bort propparna i city. Nu kommer socialdemokraterna och miljöpartiet med trängselavgifter.

Luften är renast här

- Det är bara ett annat sätt att öka skatteintäkterna, säger Karl Bång.

- Som miljöstyrande åtgärd saknar bilavgifter helt betydelse. Jag är mycket tveksam till något sådant. Vi har inga avgasproblem i Stockholm och luften är renast i världen.

- När det gäller att minska koldioxidutsläppen är det bättre att det bor fler människor i städerna, än mindre.

- Visst påverkar trängselavgifterna antalet bilar i city men jag tror att minskningen inte blir så stor som politikerna hoppas. Då kan man hamna i en situation där det lönar sig för staden att försämra framkomligheten ännu mer och ta ut ännu högre trängselavgifter.

Trängselavgifter är ett synsätt som innebär att trafiken är något onödigt ont som till varje pris måste bort, anser Karl Bång. Det vänder han sig emot. För många är bilen det enda sättet att ta sig till jobbet.

Viktigt vart avgifter går

- De som tjänar på trängselavgifter är de som varken åker bil eller kollektivt. Alla andra är förlorare, säger Karl Bång.

- Om det ska införas trängselavgifter är det viktigt att pengarna går tillbaka till hela transportsystemet, inte bara till kollektivtrafiken.

Sven-Anders Eriksson