Dyrast mat i Norden

Sverige på femte plats i Europa

NYHETER

Norge, Schweiz och Island har de högsta matpriserna i Europa. Det visar en sammanställning från norska Statistisk sentralbyrå över matpriserna i fjol.

Danmark, Sverige och Finland är bland de dyraste länderna i EU.

Sverige hamnar på femte plats i norska Sentralbyråns undersökning som baseras på månadsgamla siffror från EU:s statistikorgan Eurostat.

Prisnivåerna för icke-EU-medlemmen Norge ligger 72 procent över EU-genomsnittet. Det är ett långt hopp till den danska prisnivån som med sina 31 procent över genomsnittet toppar dyrlistan i EU.

Också i Sverige och Finland ligger matpriserna högre än genomsnittet, 18 respektive 22 procent över.

Billigt i Greklnad och Spanien

Den billigaste maten finns i Grekland, Portugal och Spanien. Det betyder att en matkorg innehållande även tobak och alkohol kostar nära 70 procent mera i Danmark än i exempelvis Spanien. Priserna i Österrike ligger precis på EU-genomsnittet.

Undersökningen gäller livsmedel, drycker (med eller utan alkohol) och tobak och handlar om fjolårets prisnivåer. För alkoholfria drycker ligger Norge 64 procent över EU:s genomsnitt. Kraftigt avgiftsbelagda produkter som alkohol och tobak trycker upp den norska prisnivån ytterligare.

Dyrt bröd i Norge

Norge, Schweiz och Island har höga priser på alla typer av matvaror. I Norge gäller detta särskilt bröd, spannmålsprodukter, sockerprodukter och kött, medan frukt har den relativt sett lägsta prisnivån i förhållande till EU.

Bland de alkoholfria dryckerna kostar särskilt läskedrycker, saft och mineralvatten mycket i Norge. Priserna på kaffe, te och kakao ligger närmare det europeiska genomsnittet.

Om man inte tar med tobak eller drycker av något slag i undersökningen hamnar Sverige tvåa efter Danmark i EU:s dyrliga. Räknas drycker och tobak med åker Sverige ner på femte plats efter Danmark, Irland, Finland och Storbritannien.

Många tycker att alkoholhaltiga drycker är dyra i Sverige. Men av siffrorna framgår att Storbritannien ligger på samma nivå (64 procent över genomsnittet). Norge ligger 172 procent och Island 135 procent över genomsnittet.

Låga priser i kandidatländerna

Eurostats undersökning redovisar också siffror för de tio kandidatländerna. Samtliga har prisnivåer som ligger under, i många fall betydligt under, EU-genomsnittet. Högsta livsmedelspriserna har Cypern (95 procent av EU-genomsnittet), Slovenien och Malta. I nivå med några av de billigare EU-länderna återfinns Slovenien, Lettland och Estland.

Billigaste matkorgen hittar man i Bulgarien.

Undersökningen tar inte hänsyn till köpkraft eller lönenivåer.

Så mycket kostar maten:

Uträknat index där 100 är snittet inom Europa. Över betyder dyrare, lägre betyder billigare matpriser.

Enligt Statistisk sentralbyrå i Norge.

TT