Frödingdikter låg i en dammig låda

Doktorn gjorde det unika fyndet

1 av 2 | Foto: LASSE MODIN
DIKTDOKTORN Eva Jonsson har gjort analyser av handskriften och vattenstämplar för att vara säker på att dikterna faktiskt är Gustaf Frödings. I lördags blev hon doktor.
NYHETER

Dikten här ovan är skriven av Gustaf Fröding.

Den har aldrig tidigare publicerats.

Eva Jonsson hittade den, och ett 30-tal andra, i dammiga lådor på Uppsala universitetsbibliotek.

Eva Jonsson har skrivit en doktorsavhandling om Frödings dikter från de sex år han satt på Uppsala Hospital.

- Jag kallar tiden för Hospitaltiden.

Hundra år gamla

Gustaf Fröding var intagen på hospitalet, som sedermera blev Ulleråkers sjukhus, under tiden mellan december 1898 och mars 1905. Där skrev han mycket, bland annat de mer kända dikterna "Ge liv och grönska" och "Strandsvall".

- Jag har letat i de kartonger och mappar som finns i biblioteket. Det mesta var osorterat, säger Eva Jonsson.

Frödingsk kvalitet

Hon skrev sin magisterexamen i litteraturvetenskap om Gustaf Fröding. När det var dags för en doktorsavhandling var hon först litet osäker på vad, eller vem, den skulle handla om men hon bestämde sig för att gå vidare med Fröding.

I lördags disputerade hon, 32 år gammal. Nu är hon alltså doktor.

- Jag tycker inte, att det märks i dikterna hur han mådde, om han var mer eller mindre sjuk, när han skrev dem.

- Alla dikterna håller ungefär samma litterära frödingska kvalitet, säger Eva Jonsson.

Hon har lagt ner ett tekniskt komplicerat arbete på att bevisa äktheten i de manuskript hon hittat.

- Jag har fått göra handskriftsanalyser, vattenstämpelanalyser och så vidare. Det har varit ett detektivarbete, säger Eva Jonsson.

Håller distans

Hon tycker om Fröding och hans dikter. Av de "nya" är Strandsvall en av hennes favoriter men den publicerades i sin helhet för första gången i Parnass 1998.

Hennes förhållande till Fröding har egentligen inte förändrats under arbetet.

- Nej, jag har hållit en ganska yrkesmässig relation till honom. Jag har inte sjunkit in i hans diktning, inte direkt personligt påverkats av honom, säger Eva Jonsson.

Förutom de 30-talet opublicerade dikterna har hon också hittat epigram, alltså små korta, dikter med en liten satirisk udd. Epigram nummer VI har aldrig tidigare publicerats.

Per-Iwar Sohlström