Situationen ännu värre för invandrarbarn

NYHETER

MALMÖ

Invandrarna är den nya underklassen.

De har svårt att få jobb och med utanförskapet kommer fattigdomen.

- Det borde vara en varningsklocka för politikerna, säger Kalle Elofsson på Rädda Barnen.

Rädda Barnens rapport visar att tre av fem utländska barn lever i fattigdom.

- Avståndet mellan barnen till svenska och utländska föräldrar ökar trots att fattigdomen i stort minskar i Sverige, säger Kalle Elofsson som leder Rädda Barnens projekt om barnfattigdom.

Bara var tionde svensk

Mellan 1999 och 2000 sjönk visserligen andelen fattiga barn till utländska föräldrar med en halv procentenhet till 37,7 procent.

Men under samma period minskade fattigdomen bland barn med svenska föräldrar med 2,4 procent till 9,8.

- Det är inte så konstigt att de som precis kommit till Sverige är fattiga, men att mer än hälften av dem som varit här sex-nio år fortfarande hamnar under fattigdomsstrecket är alarmerande.

Med fattigdomen följer fysisk och psykisk ohälsa. Barnen kan inte göra samma saker som barn till föräldrar med normala inkomster.

- Det kan handla om att föräldrarna inte har råd att sätta barnen i kommunala musikskolan, att de inte kan gå med kamraterna till simhallen eller följa med på skolutflykten.

Politiker reagerar inte

Kalle Elofsson är förvånad över att politikerna inte reagerat på Rädda Barnens rapport. Han efterlyser ett nationellt åtgärdsprogram mot fattigdomen, sådana finns i till exempel England och Irland.

- Jag hoppas att det ska tas upp som ett mål i regeringsförklaringen, säger han.

De tjänar mindre än socialbidraget

Per-Ola Ohlsson

ARTIKELN HANDLAR OM