Var femte student riskerar alkoholskador

NYHETER

Mer än var femte Uppsalastudent i åldrarna 18-25 år dricker så mycket att han eller hon löper en uppenbar risk att drabbas av alkoholrelaterade skador. Det visar preliminära resultat från en undersökning om studenternas alkoholvanor.

Undersökningen omfattar 6 000 studenter på nio olika studieorter, bland annat Uppsala. Den har genomförts på uppdrag av Studenthälsan, och ska presenteras senare i höst.

- För Uppsalas del är sambandet mellan hög alkoholkonsumtion och aktivitet inom nationslivet starkt. Det finns en överrepresentation av riskkonsumenter bland unga aktiva nationsmedlemmar, säger Claes-Göran Swahn, direktör på Studenthälsan i Uppsala, till Upsala Nya Tidning.

Låga alkoholpriser och hög tillgänglighet på nationerna kan ligga bakom problemen. Men Claes-Göran Swahn anser ändå att nationerna till viss del tar sitt ansvar.

- Man kan alltid göra mer. Men den senaste tiden har vi samarbetat med dem och genomfört en del bra satsningar, säger han till tidningen.

TT