Tankbil med farlig syra välte

Ämnet är strakt frätande och ger brännskador

NYHETER

SÄFFLE

Tankbilen med farlig syra som körde av vägen mellan Säffle och Grums i Värmland på söndagen får ligga kvar i flera dagar.

Bilen bärgas först när syran har fryst.

- Det är ingen fara för läckage, säger Lars Wendel på Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.

Olyckan inträffade vid femtiden på söndagsmorgonen i Valnäsbacken på riksväg 45 strax efter att tankbilen svängt av från E 18.

Den 22-årige chauffören var på väg från Akzo Nobel i Skoghall utanför Karlstad till Tyskland. Han har berättat för polisen att bilen kom för långt ut på vägkanten, skar ner i diket och välte. Chauffören fick skärsår i huvudet och lindriga skador i nacke och rygg. Han fördes till centralsjukhuset i Karlstad.

Polisen misstänker inte att föraren var berusad eller drogpåverkad.

Hytten på tankbilen blev intryckt och räddningstjänsten fasade för att tanken med 17 000 liter monoklorättiksyra skadats.

Används i mat

Ämnet är starkt frätande och ger brännskador om man får det på sig. Det tas också upp av kroppen och skadar inre organ om man inte snabbt får vård.

Paradoxalt nog används ämnet i flera matprodukter, bland annat är det en ingrediens i bindemedel till ketchup och det används också i hudkrämer, läkemedel, färgämnen och växtbekämpningsmedel.

Läcker syran ut i naturen kan den skada växtliv och vatten, eftersom den sänker omgivningens ph-värde. Rädslan för vattenförorening var särskilt stor eftersom olycksplatsen ligger nära Vänern.

Däremot är syran inte brand- och explosionsfarlig vid normala temperaturer.

Efter undersökning av tanken kunde räddningsledningen och personal från Akzo Nobel andas ut. Tanken hade klarat sig utan att gå sönder och någon syra läckte aldrig ut.

På eftermiddagen släpptes trafiken på igen. Först på ett körfält och sedan på båda.

- Fast det blir tills vidare enfiligt förbi olycksplatsen och sänkt hastighet av säkerhetsskäl, säger Lars Wendel.

Väntar på nedkylning

Räddningstjänsten och Akzo Nobel beslutade att låta tankbilen ligga kvar tills syran stelnat. Syran var under transporten uppvärmd till 26 grader för att vara flytande, men vid 19 grader fryser den och blir en fast klump. Då kan hela ekipaget bärgas helt utan risk för läckage.

- Vi har tagit bort isoleringen kring tanken för att snabba på nedkylningen, men det tar nog ändå ett par dagar innan all syra har fryst, säger Kjell Axelsson, produktionschef för tillverkningen av monoklorättiksyra på Akzo Nobel Base Chemicals i Skoghall.

Varje vecka går ett 20-tal lastbilar med totalt mellan 600 och 800 ton syra från fabriken.

- Vid en sådan här olycka kan man alltid diskutera lämpligheten i att köra farligt gods på vägarna. Men ser man på de mängder som transporteras är det oerhört sällan det sker olyckor. Hela kedjan är täckt av föreskrifter, säger Lars Wendel.

Karin Olander/TT