Bara var femte aylsökande har tillräckliga skäl

"Människor som behöver skydd kommer i kläm"

NYHETER

29.000 personer väntas söka asyl i Sverige i år.

Men bara 20 procent har hittills haft tillräckliga skäl.

- Det hotar hela asylrätten. Människor ser ju att det kommer hit folk som inte har skyddsbehov, säger Migrationsverkets generaldirektör Lena Häll Eriksson.

Antalet asylsökande utan skäl kommer i första hand från de forna öststaterna.

- De är inte ute efter skydd utan ett bättre liv, vilket är fullt förståeligt. Men de ryms inte inom asylsystemet, säger Lena Häll Eriksson till aftonbladet.se.

"Stödet bland folk naggas"

En konsekvens är att människor som verkligen är i behov av skydd kommer i kläm eftersom den som uppenbart saknar asylskäl enligt Genèvekonventionen hanteras med förtur.

- Det är viktigt att folk som inte har asylskäl snabbt försvinner ur systemet. Men de som verkligen har skyddsbehov får ju vänta, säger Lena Häll Eriksson.

- Antalet svåra ärenden ökar. Och vi får fler ärenden som är äldre än sex månader och med antalet komplicerade utredningar ökar också handläggningstiderna.

En annan konsekvens av att systemet missbrukas är att stödet bland kommuner och vanliga människor minskar.

- Människor ser att det är inte handlar om personer som behöver skydd, säger Lena Häll Eriksson.

- Det finns en risk när systemet utnyttjas att den folkliga uppställningen naggas i kanten och vi får en negativ debatt där man kräver hårdare tag.

Saknar 1.500 boplatser

Debatten har bland annat gjort det väldigt svårt för Migrationsverket att få fram lägenheter i kommunerna främst i södra Sverige. I norr är kommunerna enligt generaldirektören mer positiva.

Just nu saknas 1.500 boendeplatser fram till årsskiftet. Möjligen blir det ännu fler, eftersom årets prognos för antal sökande kommer att revideras i slutet av månaden.

- Vi lämnar en ny prognos den 18 oktober till regeringen. Just nu är antalet sökande i år 29.000 och jag vill inte föregripa den.

Migrationsverket har fått 120 nya miljoner och har byggt ut mottagningssystemet kraftigt. Men utbyggnaden är inte klar och först i början av nästa år väntas den nya organisationen fungera fullt ut.

- Det sker även saker på internationell nivå. Det handlar mycket om politik. Det viktiga är att få ut signalerna till Ryssland och andra länder varifrån det kommer personer som är ute efter något annat än skydd, säger Lena Häll Eriksson.

Caroline Olsson