25 miljoner ”interna” flyktingar i världen

Många står helt utan bistånd

NYHETER

GENÈVE

Omkring 25 miljoner människor i världen är flyktingar i sina egna länder till följd av krig. Många av dem står helt utan internationellt bistånd eller erkännande, rapporterade FN:s flyktingkommissariat UNHCR på söndagen tillsammans med hjälporganisationen Global IDP Project.

Enligt rapporten finns det på jorden dubbelt så många sådana internflyktingar som människor som är flyktingar i andra länder. Men bara var femte av dem får i dag någon hjälp av UNHCR.

- De har varken fysiskt eller juridiskt skydd. Ofta är de offer för avsiktlig diskriminering från regeringens sida och sedan tvingas de vända sig till samma regering för att få hjälp, sade talesmannen Andrew Lawday. Inte sällan stoppas hjälparbetare när de försöker nå flyktingar som bor i krigsområden.

Drygt hälften av världens internflyktingar, omkring 13,5 miljoner människor, lever i Afrika, heter det i rapporten från UNHCR och Global IDP Projekt. Av dem finns omkring tio miljoner i Sudan, Angola och Kongo-Kinshasa. Ytterligare 4,6 miljoner bor i området Asien-Stilla havet, 3,3 miljoner i Europa, 1,2 miljoner i Nord- och Sydamerika och 1,5 miljoner i Mellanöstern.

I rapporten påpekas också att vad som har drivit dessa människor att lämna sina hem ofta är politisk manipulering av etniska spänningar. I 26 av de 48 länder som avhandlas av rapportörerna befanns regeringen vara den som var direkt ansvarig för att folk flytt hemifrån.

I delar av Asien har det världsomspännande kriget mot terrorismen, iscensatt av USA efter terroristattackerna den 11 september i fjol, lett till att det har blivit allt svårare för flyktingar att söka sig till andra länder. De som flyr undan strider och oroligheter tvingas då söka skydd på annat håll i hemlandet.

TT-AFP