USA:s mål: att avsätta Saddam

NYHETER

Blir det krig nu? Varför vill president George W Bush anfalla Irak? Vad gör FN?

Aftonbladet har talat med konfliktforskare och säkerhetspolitiska experter.

Vad talar för att det blir krig?

Redan i somras sa president Bush att nu skulle USA ta hand om Irak. Ju längre propagandakriget pågår, desto svårare blir det för Bush att backa.

Vad talar för att det inte blir krig?

Det internationella trycket tvingar USA att låta FN:s vapeninspektörer avväpna Saddam. EU– utom Storbritannien och Italien – anser att ett beslut om krig måste fattas av FN.

Varför försöker Bush gå via FN för att få sitt krig?

På grund av det starka motståndet från allierade både i Europa och i arabvärlden. Bush har inte heller stöd för krig på hemmaplan.

Varför vill president Bush ha krig?

Efter den 11 september har USA fått en ny säkerhetspolitik. Militära maktmedel används på ett annat sätt än tidigare. Irak sitter på stora oljereserver som USA vill kontrollera. Inrikespolitiskt är krig ett bra sätt att få folk att glömma andra bekymmer – det är bara två år till nästa presidentval.

Vilka argument finns för ett krig?

Saddam Hussein har inte fullföljt de löften han gav när Irak kapitulerade i Gulfkriget 1991. USA hävdar att Saddam har fortsatt utveckla massförstörelsevapen som han kan använda mot Israel och USA.

Varför vill USA störta Saddam Hussein?

Iraks diktator har stormaktsambitioner i arabvärlden och uppfattas som ett hot mot USA:s intressen. Saddam har också förklarat att han ska förgöra Israel. I bakgrunden finns även en personlig konflikt: Bush vill avsluta jobbet som hans far påbörjade.

Var kommer vapeninspektörerna in i konflikten?

FN:s vapeninspektörer med svensken Hans Blix som chef ska spåra och förstöra Iraks biologiska och kemiska vapen samt eventuella kärnvapen. De ska förhindra att Irak i framtiden kan skaffa sig massförstörelsevapen.

Kan FN:s vapeninspektörer hitta alla vapen?

Om de får fullständig rörelsefrihet och släpps in i regimens hemliga palats.

När kan kriget bryta ut?

Tidigast i slutet av november. USA:s militära uppbyggnad är inte färdig ännu.

Hur kommer kriget att föras?

Ett massivt angrepp med syfte att knäcka Irak militärt så fort som möjligt. Men till skillnad från Gulfkriget så måste den här operationen också innefatta en invasion med marktrupper.

Vad betyder ett krig för oljepriset?

Det stiger.

Vad händer med ekonomin?

En anledning till att börsen har fallit den senaste tiden är att marknaden redan har reagerat på kriget. Marknaden avskyr osäkerhet.

Vad kostar ett krig i pengar?

Den amerikanska kongressen har räknat ut att den totala kostnaden för att få bort Saddam kommer att sluta på nästan 2 000 miljarder kronor.

Vad kostar kriget i mänskligt lidande?

Ohyggligt mycket. Värst drabbas den irakiska civilbefolkningen, av hunger och sjukdomar som följd av brist på rent vatten och mediciner.

Vad händer med Irak efter ett krig?

Inom landet finns ett missnöje mot förtrycket och om regimen faller kan ett inbördeskrig bryta ut.

Källor: Wilhelm Agrell, Bo Hugemark, nyhetsbyråer, tidskrifter samt Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Aftonbladet