”Lärarna har gjort allt rätt”

NYHETER

Lina Olofssons skador hade inte kunnat förhindras av skolledningen.

Den linjen kommer kommunens ombud Annika Gustafsson att driva i rätten.

– Lärarna har gjort allt man ska, säger hon.

Annika Gustafsson är en av få jurister i Sverige som har erfarenhet av en mobbningsprocess.

Hon representerade Grums kommun när den stämdes av Johanna Rosenqvist som mobbades flera år i skolan.

Det fallet vann Annika Gustafsson åt Grums. Nu hoppas hon på att vinna en ny seger åt Umeå.

Vårdslöshet avgör

– Den som stämt Umeå kommun har att bevisa att lärarna varit vårdslösa på något sätt och att den vårdslösheten har orsakat hennes hälsotillstånd.

Har lärarna varit vårdslösa?

– Absolut inte. Tvärtom. Man har hjälpt, stöttat och gjort allt man ska för att sköta sina uppgifter. Skolan har försökt på olika sätt. Bland annat genom att erbjuda henne en person som skulle skydda henne under rasterna eftersom hon var känslig. Men det avvisades av familjen.

Annika Gustafsson menar att incidenterna som nämns i stämningsansökan är händelser som förekommer i skolor, men som just i det här fallet fått olyckliga följder.

”Det har varit lek”

– Det är inte helt självklart att det här är mobbning. Det är olika incidenter som inte har ett klart samband med varandra.

– De har inte plågat henne. Det har varit lek och man har gjort saker som i sig inte är så anmärkningsvärda. Men hon har råkat ut för skador.

Finns det några likheter med Grumsfallet?

– Att lärarna gjort ett kolossalt arbete i båda fallen.

Jens Kärrman