Upptäckt om nyckelgen gav Nobelpris

Tre forskare delar på medicinpris

NYHETER

Nobelpriset i medicin tilldelas Sydney Brenner, verksam i USA, Robert Horvitz, USA och John Sulston, verksam i England.

De tilldelas priset för sina upptäckter rörande ''genetisk reglering av organutveckling och programmerad celldöd''.

De har identifierat nyckelgener som reglerar organutveckling och programmerad celldöd och visat att motsvarande gener finns hos högre organismer inklusive människan.

Upptäckterna har haft stor betydelse för den medicinska forskningen och ökat förståelsen för hur en rad sjukdomar uppkommer.

Forskningen har bland annat hjälp oss att förstå de mekanismer som vissa virus och bakterier använder sig av för att angripa våra celler.

Man vet också att det vid exempelvis aids, neurodegenerativa sjukdomar, stroke och hjärtinfarkt, sker en förlust av celler till följd av för mycket celldöd.

Andra sjukdomar, till exempel vissa autoimmuna tillstånd och cancer, kännetecknas av för lite celldöd och därmed överlevnad av celler som normalt skulle ha dött.

Inte minst inom cancerområdet är forskningen om programmerad celldöd intensiv. Många nuvarande behandlingsmetoder verkar genom att stimulera cellers ''självmordsprogram''.

I framtiden hoppas man att på ett mer förfinat sätt kunna framkalla celldöd i cancerceller.

Sydney Brenner är född 1927 och verksam vid Berkeleyuniversitetet i Californien, USA.

Robert Horvitz är född 1947 och verksam vid Cambridgeuniversitetet i USA.

John Sulston är född 1942 och verksam vid Cambridgeuniversitetet i England.

TT