Ericsson varslar 1 600 anställda i Sverige

NYHETER

Ericsson varslar ca 1 600 anställda i Sverige idag. Det är anställda i Stockholm, Linköping, Göteborg och Hässleholm som drabbas.

Varslet ska beröra olika utvecklingsområden.

Ericssonkoncernen varslar ytterligare sammanlagt 1 600 anställda i Sverige.

- Vi har ju redan tidigare meddelat att vi ska minska vår personalstyrka med totalt 13 000 över hela världen. Det är oundvikligt. Vid 2003 års utgång ska vi vara 60 000 anställda, säger Pia Gideon som är informationschef på Ericsson.

Ericsson ska alltså bantas ner från cirka 75 000 anställda till 60 000. Det betyder att var femte anställd tvingas gå från företaget.

- De anställda har ju förstått att det har varit något på gång. De är så klart oroliga och fundersamma kring hur framtiden ser ut. Alla vill ha svar på frågan "kommer jag att drabbas?", säger Carl-Gustaf Leinar som är personaldirektör på Ericsson.

1 140 varslas i Kista

Enligt Carl-Gustaf Leinar är det i första hand ingenjörer som drabbas av dagens varsel.

- Framför allt är det utvecklingsenheter och merparten är ingenjörer. Men även administrativ och ekonomisk personal drabbas i viss mån.

I Stockholm drabbas personalen i Kista och Sundbyberg. Av sammanlagt drygt 9 000 anställda försvinner 1 140 tjänster.

I Linköping varslas 190 av 1 120 anställda, i Göteborg 280 av 4 500 tjänster och i Hässleholm 50 av 130 anställda.

Tuffast i Stockholm

De anställda i Kista ska ha informerats vid ett internt informationsmöte klockan elva på måndagsförmiddagen, uppger en källa inom företaget till aftonbladet.se.

- Det är tuffast för de i Stockholm. Där är det svårast att få jobb nu, säger Carl-Gustaf Leinar.

De som varslas kommer att få förlängd uppsägningstid och även erbjudas delta i stödprogram.

- Av de som tidigare deltagit i stödprogram har mellan 80 och 90 procent lyckats få ny sysselsättning, säger Carl-Gustaf Leinar.

Utvecklingsenheterna halveras

Tidigare i år har Ericsson varslat 3 500 i Stockholm, 400 i Göteborg och 80 i Linköping.

I Ericssons planer ligger att minska antalet utvecklingsenheter från 80 till 40 runt om i världen. I förra veckan kom besked om att utvecklingsenheterna i tyska Nürnberg. Holland och Australien läggs ner.

De utvecklingsenheter som nu drabbas i Sverige kommer enligt Ericsson att finnas kvar också i framtiden.

Fler varsel att vänta

De nu lagda varslen kommer under hösten att följas av fler.

- Tyvärr är det så. Vi går igenom verksamhet för verksamhet och det är min bedömning att det kommer fler varsel. Men var och när är ännu för tidigt att säga, säger Carl-Gustaf Leinar.

Sammanlagt har Ericsson i år lagt varsel på cirka 7 300 arbetstillfällen runt om i landet.

Ams startar särskild telekomgrupp

Med anledning av omstruktureringen inom telekombranschen med flera stora varsel har Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) beslutat att starta en särskild samordningsgrupp för telekomsektorn.

Representanter för Ericsson, fackliga organisationer, myndigheter och högskolor kommer att inbjudas att delta i gruppen.

Syftet med gruppen är att skapa större samordning mellan de aktörer som kan tänkas medverka till lösningar på telekomsektorns problem.

''Telekomsektorn är en viktig tillväxtmotor i den svenska ekonomin. När den sviktar får det betydande konsekvenser för hela samhällsekonomin'', skriver Ams-chefen AndersL Johansson i en kommentar.

Ericssons bantning av personalen:

Läs tidigare artiklar:

Susanna Vidlund, TT