Saddam: ”Vi tar till alla vapen vi har”

Irak-ledaren lovar försvara sitt land med alla medel

NYHETER

NEW YORK

USA:s president George W Bush väntas skärpa anklagelserna mot Irak och dess ledare Saddam Hussein vid ett tv-tal sent på måndagen.

Krigsretoriken tilltog i styrka, när Saddam lovade att "utnyttja alla vapen vi har till hands" för att försvara Irak.

President Bush har kritiserats för att han inte förklarat tillräckligt tydligt varför Irak bör anfallas om landet inte omedelbart uppfyller FN:s resolutioner.

Det direktsända talet på bästa sändningstid ses som ett försök att stärka opinionen för en militär invasion, samtidigt som utspelet även riktas mot de amerikanska kongressledamöterna som debatterar en krigslag.

Bush väntas också rikta nya varningar till FN och dess säkerhetsråd, där förhandlingarna om en ny och omfattande resolution mot Irak haltar . Diplomatiska källor med insyn i förhandlingarna säger att det franska kompromissförslaget börjar få ett allt starkare stöd. Frankrike vill se två resolutioner innan säkerhetsrådet kan ställa sig bakom ett militärt anfall. USA och Storbritannien kräver en resolution som ställer direkt ultimatum till Iraks ledning.

Råg i ryggen

Tidigare har president Bush sagt att FN borde ha mer råg i ryggen, men Bush har samtidigt undvikit att redogöra för regeringens planer efter det att han höll sitt avgörande tal i FN:s generalförsamling i september.

Utspelet på måndagskvällen skulle bli ett försök att åter klargöra hoten från Irak. Men enligt icke namngivna källor inom Vita huset skulle Bush inte avslöja nya bevis för att Irak tillverkar kemiska eller biologiska vapen.

Debatten om Iraks framtid överskuggar fortfarande den politiska diskussionen i USA, där det återstår mindre än en månad till det viktiga kongressvalet. En opinionsundersökning som publicerades på måndagen visade dock att 69 procent av de tillfrågade ansåg att presidenten borde ägna mer kraft åt den svåra ekonomiska situationen. Opinionsmätningen, som genomfördes av tv-kanalen CBS och tidningen New York Times, tydliggjorde den oro som många amerikaner känner inför det svåra ekonomiska läget i USA.

Hot från Saddam

Men president Bush tänker inte släppa greppet om frågan kring Iraks framtid, eftersom den anses vara till fördel för republikanska partiet.

Vita huset fick också indirekt hjälp från Iraks ledare, som höll ett mycket hotfullt tal på måndagen.

- Vi kommer att kunna bemöta ett anfall, varifrån det än kommer, genom att utnyttja alla de vapen vi har till hands, sade Saddam Hussein enligt en dagstidning i Bagdad.

- Vi böjer oss endast inför Gud och inte inför en girig utlänning, även om han är teknologiskt kraftfull och arrogant, sade Saddam.

Grim Berglund/TT