Explosiva kemikalier på passagerarfärjor

Chaufförerna bryter mot lagen

NYHETER

Högexplosiva kemikalier fraktas olagligt på passagerarfärjor.

Anledningen är att chaufförerna föredrar de mer glamourösa passagerarfartygen framför de säkerhetsklassade fraktfartygen.

Chaufförerna kör lastbilar med gods som utsöndrar explosiva gaser. Enligt lagen får godset endast fraktas på ett containerfartyg där säkerheten är anpassad till godset. Trots det väljer vissa av chaufförerna att åka med den vanliga passagerarfärjan för att helt enkelt få en trevliga resa för egen del.

På så sätt äventyrar de säkerheten fär samtliga passagerare ombord på färjan.

- Det här är ett av de allvarligaste problemen vi har med farligt gods. Det förekommer både på öst- och västkusten men det finns en tonvikt mot de nya länderna i öst, säger Anders Melander som är kustbevakningsinspektör i östra regionen till Svenska Dagbladet.

Slipper rutinkontroller

Meningen är att chauffören ska deklarera vad som finns i lasten. Men många väljer att smita undan och plocka bort varningsskyltarna på fordonet. Enligt Svenska Dagbladet är det framför allt vanligt att mindre speditörer missköter sig.

Genom att åka med ett passagerarfartyg går färden smidigare. Chauffören slipper trafikpolisens rutinkontroller och kan få en trevligare kväll än de skulle fått i kojen på containerfartyget. Det går också fler turer med passagerarfartyg än med containerfartyg vilket gör att väntetiden på att få göra resan blir kortare.

- Det är väldigt allvarligt både med tanke på riskerna för passagerare och riskerna under ett räddningsarbete- Om varken skepparen eller vi vet vad som finns ombord kan vi göra helt fel, säger Anders Melander.

Kustbevakningen ska nu med andra myndigheter starta en databas över fuskarna, för att försöka komma till rätta med problemet med det farliga godset på passagerarfartygen.

Susanna Vidlund